Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bioekonomi ger förnybar, fossilfri framtid

+ Visa mer

DET HÄR GÖR RISE INOM BIOEKONOMI

Berättelse

Mer än vackra formuleringar behövs

Läs mer

Vår miljöbelastning måste minska och ett hett diskussionsämne är att byta ut fossila produkter till biobaserade alternativ. Men att ersätta allt fossilt med biobaserat är inte alltid den bästa lösningen.

Berättelse

Biobaserad elektronik skapar framtidens produkter

Läs mer

Förpackningar som talar om hur maten mår, papper som renar smutsig luft och smarta plåster som pratar med läkaren. Detta är bara några exempel på vad vi kan göra tack vare den biobaserade elektroniken.

Berättelse

Smart papper kan rena smutsig luft

Läs mer

Forskare vid RISE har utvecklat ett papper som innehåller zinkoxid. Pappret har elektriska egenskaper och kan vara en av framtidens lösningar i kampen mot förorenad luft.

Berättelse

Rester från skogen blir flygbränsle

Läs mer

Flyget står för en stor del av koldioxidutsläppen och ökat resande ställer högre krav på tekniska lösningar för att minska utsläppen. Tillsammans med industrin utvecklar forskare nu fossilfria bränslen av svensk skog. 

Berättelse

Ändrat beteende krävs för att rädda klimatet

Läs mer

För att nå regeringens miljö- och klimatmål krävs att vi minskar resursanvändningen samt utvecklar nya fossilfria drivmedel. Båda åtgärder måste gå hand i hand och en av de viktigaste utmaningarna just nu är att ändra vårt beteende.

Berättelse

Nanocellulosa i både sås och förpackning

Läs mer

Om det finns något som kan kallas supermaterial så är det nanocellulosa. Eller vad sägs om ett material som kan användas som förstärkningsmedel i papper. Konsistensgivare i kosmetika och livsmedel. För sårläkning. Eller till och med för att göra papper som leder energi? Bland annat.

Berättelse

Biobaserad råvara i morgondagens raffinaderi

Läs mer

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag tillverka allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle. På RISE Processum utvecklas idéer för framtidens bioraffinaderi under devisen ”allt som görs av olja kan vi göra bättre av skog”.

Berättelse

Ny teknik och nya affärsmodeller för fossilfritt flyg

Läs mer

Flyget står för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. För att minska flygets miljö- och klimatpåverkan antogs 2017 en svensk flygstrategi som bland annat säger att flyget, liksom övriga trafikslag, ska bidra till målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs både teknisk och affärsmässig innovation, och RISE driver nu en rad forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till omställningen till ett fossilfritt flyg.

Se fler berättelser

Visa alla

Projekt inom bioekonomi

Projekt

Så blir småländsk flis blir till flygbränsle

Läs mer
Projekt

Kostnadseffektiv ligninbaserad kolfiber för lättare bilar

Läs mer
Projekt

Hållbara drivmedel – en tekno-ekonomisk WtW-analys

Läs mer

Vår bioekonomi växer – bli vår nya kollega och bidra till en hållbar utveckling

Sök lediga jobb
Projekt

Vårt forskningsprogram inom Bioekonomi

Läs mer
Projekt

Fågelfjädrar blir värdefulla keratinbaserade material

Läs mer
Projekt

Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp

Läs mer
Projekt

Avloppsvatten från livsmedelsindustrin renas med mikroalger

Läs mer

Hitta fler projekt

Visa alla
Fredrik Aldaeus

Kontakt

Fredrik Aldaeus

Projektledare

+46 10 228 45 40
fredrik.aldaeus@ri.se

Läs mer om Fredrik