Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mätosäkerhet Fördjupning

Mätosäkerhetsberäkning fördjupning

Mätosäkerhet är ett sätt att kunna göra nödvändiga bedömningar om kvaliteten i mätningar och kalibreringar.

Swedac's och EA's rekommendationer är framtagna som ett hjälpmedel för att på ett praktiskt och enhetligt sätt komma fram till rimliga värden på mätosäkerheten.

Mål och syfte

Innehåll – tonvikt på praktiska övningar

Under dessa dagar går vi djupare in i osäkerhetsanalys och statistiska hjälpmedel. Vi diskuterar och förklarar de vanligaste problem och frågeställningar som man stöter på vid en mätosäkerhetsberäkning. Bland annat ingår överlagring av olika fördelningar, Monte Carlo simulering, analys av situationer när bidrag är korrelerade samt var och hur man hittar information om de olika ingående mätosäkerhetsbidragen.

 

Vi kommer även visa olika programvaror som finns för att utföra mätosäkerhetsberäkningar. En stor del av kursens innehåll består av arbeten med exempel i mindre grupper. Övningarna behandlar de olika momenten som ingår i en osäkerhetsberäkning.

Målgrupp

Detta är en fortsättningskurs för dig som deltagit i grundläggande mätosäkerhetsutbildning och vill fördjupa dig inom området.

Du arbetar med mätningar, analyser eller kalibrering av mätinstrument och har grundkunskaper i mätosäkerhet men vill lära dig mera.

Förkunskapskrav

Djupare statistisk analys och olika beräkningsmodeller diskuteras, t.ex. överlagring av fördelningar, simulering och modellering, analys av situationer när bidrag korrelerar etc.

Under dessa dagar går vi djupare in i osäkerhetsanalys och statistiska hjälpmedel. Vi diskuterar olika beräkningsmodeller som t ex överlagring av fördelningar, simulering och modellering, analys av situationer när bidrag är korrelerade och andra intressanta situationer. Vi kommer även visa olika programvaror som finns för att utföra mätosäkerhetsberäkningar.

En stor del av kursens innehåll består av arbeten med exempel i mindre grupper (övningar/workshops) som behandlar de olika momenten i en osäkerhetsberäkning.

Föreläsare

Jan Johansson, RISE

Innehåll

Tisdag den 28 april 2020

08.45   Registrering och kaffe.

09.00   Kursen startar. Under kursdagarna går vi igenom avsnitten nedan. Alla pass varvas med övningar, antingen för hand eller med hjälp av datorprogram.

Repetition av grundläggande mättekniska termer

Ett inledande exempel av mätosäkerhet enligt GUM

 Vilka moment ingår, vilka frågeställningar kan uppkomma och liknande frågor

 Verktygslådan – statistik

 Genomgång av den matematik och statistik som behövs. Ämnen som statistiska fördelningar, konfidensnivå, behandling av spridningen i statistiska termer, t-faktor med mera kommer att behandlas.

Hur starta analysen?

Ishikawa diagram, att formulera en matematisk modell av en aktuell mätsituation

Vanliga frågeställningar

Hur hanteras mätningar med systematiska effekter? Hur gör man när ett enstaka bidrag dominerar? Korrelation av bidrag? Känslighetskoefficienter? Var hittar jag information om ett bidrag?

 Monte Carlo-simulering

 Programvaror för mätosäkerhetsberäkning

Excel & GUM Workbench presenteras.

- ca 17.00   Slut för kursdag 1

 

19.00   Välkommen till gemensam middag!   Restaurang Renässans – Hotell Borås

 

Onsdag den 29 april 2020

08.30   Vi fortsätter med kursprogrammet enligt ovan. Under senare hälften av dagen kommer vi också att ha:

 Genomgång av en komplett mätosäkerhetsberäkning: gärna ett exempel från kursdeltagarna

 Rapporteringssätt. Hitta påverkansfaktorer, ”leka detektiv”, grafiska metoder, modeller…

 Summering och diskussion

- ca 16.30   Kursen slutar

Program 2020

Praktisk information

Kommun

Borås stad

Plats

Hus 1, Galileo, Brinellgatan 4, Borås

Mat och logi

Inställd kurs pga rådande omständigheter.

Vi återkommer med nytt datum för kursen så snart vi kan.

Typ av arrangemang

Kurs

Validering

Kursintyg

Anmälningsinformation

Avgift

13 850 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Faktureras efter avslutad kurs

Bokningsvillkor

Anmäl dig senast 16 april. Anmälan är bindande. Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kursstart utan kostnad. Återbud därefter, fram till 7 dagar före kursstart, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare. Deltagarantalet är begränsat. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang, vilket i sådana fall meddelas senast dagen efter sista anmälningsdag.

Anmäl dig här

Behandling av dina personuppgifter

Ansvarig

Jan Johansson

Senior forskare

+46 10 516 55 04
jan.johansson@ri.se

Läs mer om Jan