Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hur bygger och underhåller vi framtidens infrastruktur?

Det finns många frågeställningar som rör framtidens infrastruktur: Hur påverkas den kommunala förvaltningen? Vilken kompetens kommer att behövas? Vilka möjligheter och svårigheter har vi framför oss? Under detta endagsseminarium kommer forskare inom RISE presentera sina erfarenheter och resultat när det gäller dessa frågor.

Dagens samhälle och näringsliv behöver en väl fungerande infrastruktur, en infrastruktur som blir mer och mer integrerad, digital och elberoende. Reinvesteringsbehoven är stora och infrastrukturen behöver bli klimatneutral och cirkulär. Det finns en enorm potential att ta tillvara på de möjligheter som fiberinfrastrukturen ger samhället med allt från bredband till förutsättningar för innovativa tjänster som e-förvaltning och e-utbildning. Det krävs nya arbetssätt och smarta lösningar. Vi behöver använda nya material, ta hänsyn till en förändrad demografi och göra smartare analyser som i sin tur t.ex. påverkar ägarstruktur, ekonomiska modeller och öppnar upp för nya systemlösningar.

Tillsammans kan vi lyfta blicken
Med tanke på den snabba utvecklingen vill vi forskare på RISE hjälpa er att lyfta blicken och se vad forskningen tror om framtidens infrastruktur och om en robust samhällsplanering. Vi har djup kunskap på alla discipliner som berör samhällets infrastruktur. Framför allt så kommer vi att diskutera vad ni förvaltare behöver veta för att kunna ta välgrundade beslut i er kommun/ert bolag.

Mål och syfte

Syftet med dagen är att ge en möjlig och realistisk bild av infrastrukturen om 20 år och vad som behöver göras för att nå dit.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med infrastruktur inom kommunal förvaltning eller bolag; som beslutsfattare inklusive politiker, projektledare och motsvarande funktioner

Föreläsare

Forskare och experter på RISE:
Inger-Lise Svensson om de breda trenderna kring energi ur ett samhällsperspektiv
Claus Popp Larsen kring internet of things och data som en strategisk resurs
Marco Forzati kring digitalisering och behoven av fiberutbyggnad i kommunerna
Maria Schnurr diskuterar mobilitet i städerna och hur den kan bli mer hållbar
Inge Johansson om hur kommunerna möter framtidens utmaningar för att återvinna avfall, det vill säga material, på mer hållbara sätt
Sara Janhäll kring kommunernas gator och vägar men även torgen
Annika Malm kring vatten- och avloppsfrågor och de utmaningar och förändringar som systemen står inför

Innehåll

9.30     Samling, registrering och kaffe

10:00 -15.30

Hur ser framtiden ut och hur behöver kommunerna rusta sig för att klara omställningen inom följande områden:

  • Energi (värme  /kyla / el)
  • Digital infrastruktur
  • Väg och mobilitet
  • VA (vatten & avlopp) och avfall
  • En integrerad infrastruktur och diskussion om vad det betyder för er

För varje område finns möjlighet till frågor och diskussion kring vad en kommun eller kommunalt bolag behöver göra, men också hur de olika infrastrukturslagen är integrerade och påverkar varandra.

Bokningsvillkor

Praktisk information

Tid

3 apr 2020, 10:00 - 15:30

Kommun

Stockholms stad

Arrangör

RISE Research Institutes of Sweden

Typ av arrangemang

Seminarium

Avgift

2 800 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Boka tidigt rabatt: om du anmäler dig senast den 3 mars är avgiften 1 800 kr. 

Sista anmälningsdatum

20 mar 2020

Anmälan

Plats

RISE Resarch Institutes of Sweden

Drottning Kristinas väg 61, Stockholm

Mat och logi

Fika och lunch ingår i seminarieavgiften

Annika Malm

Ansvarig

Annika Malm

Tf enhetschef

+46 10 516 58 15
annika.malm@ri.se

Läs mer om Annika

Administratör

Cecilia Eklund

Kursadministratör

+46 10 516 68 73
cecilia.eklund@ri.se

Läs mer om Cecilia