Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Begränsa temperatursprickorna - användning av ConTeSt Pro!

Vilka effekter kan sprickbegränsande åtgärder medföra? Svaret på detta får du på denna kurs.

Vid såväl projektering som produktion är det viktigt att beställare, projektörer och entreprenörer är medvetna om hur olika sprickbegränsade åtgärder påverkar det tekniska och ekonomiska resultatet. Det är viktigt med en klar ansvarsfördelning och ett fungerande samspel mellan alla inblandade aktörer.

Under denna kurs kommer lärarna att visa hur man kan bedöma effekten av olika åtgärder för sprickbegränsning med hjälp av programmet ConTeSt Pro. Sambanden mellan sprickbegränsning, vintergjutning och hållfasthetstillväxt behandlas och vi tar även upp olika typfall såsom exempelvis samverkansbroar och massiva fundament.

Kursen behandlar främst temperatursprickor i anläggningskonstruktioner och grundläggningar.

En kortare genomgång av andra typer av sprickor kommer också att göras.

Mål och syfte

Syftet med denna kurs är att öka förståelsen av mekanismerna som formar tidiga så kallade teperatursprickor i nyligen gjutna betongkonstruktioner och hur sprickrisken kan analyseras med programmet ConTeSt Pro.

Kursdeltagarna får på egen bärbar dator under kursens gång tillgång till Excel-arket CraX1 och programmet ConTeSt Pro, och kursens mål är att deltagarna lär sig den grundläggande hanteringen av dessa hjälpmedel.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till beställare, projektörer och entreprenörer

Föreläsare

Jan-Erik Jonasson, JEJMS Concrete
Kjell Wallin, Betong och Stålteknik

Innehåll

  • Bedömning av sprickrisk den första tiden efter gjutning - bakgrund till temperatur- och spänningsberäkningar i programmet ConTeSt Pro.
  • Användning av Excelprogrammet CraX1 för att studera genomgående sprickor
  • Dimensionering av arbetsplatsåtgärder för minimering av temperatursprickor.
  • Utformning av erforderliga handlingar baserade på sprickriskutredning.

Övrig information

Medtag egen bärbar dator som kan användas vid beräkningar på kursen. Excel-program ska finnas installerat på datorn.

Praktisk information

Tid

23 okt 2019 - 24 okt 2019

Kommun

Stockholms stad

Arrangör

Division Samhällsbyggnad, CBI Betonginstitutet

Typ av evenemang

Utbildning

Avgift

15 000 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Om du även anmäler dig till fortsättningskursen den 30 oktober blir den totala avgiften 22 000 kr istället för 24 000 kr.

Sista anmälningsdatum

22 okt 2019

Anmälan

Plats

RISE CBI Betonginstitutet

Drottning Kristinas väg 26, Stockholm

Mat och logi

Lunch och fika ingår i kursavgiften

För tips om närliggande hotell, kontakta kursadministratören.

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Ansvarig

Marléne Johansson

Utbildningsledare

+46 10 516 68 81
marlene.johansson@ri.se

Läs mer om Marléne

Administratör

Cecilia Eklund

Kursadministratör

+46 10 516 68 73
cecilia.eklund@ri.se

Läs mer om Cecilia