Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tanja Tränkle

Projektledare

Tel +46 10 516 57 19

E-post tanja.trankle@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Förnybar energi från vind och hav (105305)

Tanja jobbar med vindenergi i krävande miljöer och vindkraftens cirkularitet och hållbarhet.
Exempelvis etablerar hon en fullskalig testplats för vindkraft i kallt klimat med möjlighet att hyra test pads och etablera skräddarsydd mätinfrastruktur för att uppfylla testbehov.
Testcentret i norra Sverige välkomnar forskningsprojekt och -samarbeten för utveckling av sensorer, sensorsystem, prognosverktyg och utveckling av material och system är möjliga.
Tanja jobbar också med havsbaserad (offshore) vindkraft för Östersjön med de tekniska utmaningar i ramverk och tillstånd, miljöfrågor, fundament, vindturbiner, elanslutning/kablar, installation / de-installation (decomissioning) samt förutsättningar i för logistik och i hamnar är frågor som berörs. Även möjligheter för näringsliv på lokal och regional nivå är en viktig fråga.
Förnybar energi ska vara allt smartare, reducera miljöpåverkan ytterligare och bidra till ett robust och resilient elsystem.