Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Sveriges Jordproducenter - för tillväxt och hållbarhet

Jord utgör själva grunden för allt grönt och blomstrande omkring oss. Genom att bilda Sveriges Jordproducenter tar vi ett avgörande steg mot att samla Sveriges producenter och intressenter av jordar och substrat kring viktiga branschöverskridande frågor. 

Oavsett om det gäller att skapa frodiga rabatter, återanvända schaktmassor, nära grödor eller återställa grönområden i staden, är kvaliteten på jorden avgörande för framgång. Jord är inte bara mark, utan en förutsättning för tillväxt och hållbarhet. 

Sveriges Jordproducenter är en branschorganisation och ett kunskapscenter för branschföreträdare och intressenter som tillverkar – eller följer utvecklingen av - jordar och substrat till grönytor, växtproduktion och odling. Vårt syfte är att främja branschens anseende och stödja branschövergripande samarbeten inom forskning och utveckling, hållbarhet och säkerhet. 

Genom att främja samarbeten mellan företag, forskare och praktiskt verksamma strävar vi efter att vara ett nav för kunskap och innovation.  

Välkommen som ny medlem och kom till vår första medlemsträff den 12 december! 

Vi kommer även att finnas representerade på Elmia Garden 2-3 oktober.  

Varför är det viktigt med jord? 

Förutom att vara en grundläggande resurs för jordbruket och grön infrastruktur i våra städer, spelar jorden en avgörande roll för att bevara miljön och främja hållbar utveckling. Genom att vårda och förbättra jordens kvalitet kan vi öka produktiviteten och den biologiska mångfalden, minska erosionen och säkra vattenresurserna för framtida generationer. På så sätt bidrar detta till tillväxt och skörd, vattenhushållning och hållbarhet.

Vems står bakom uppstarten av branschorganisationen Sveriges jordproducenter?

Bakom branschorganisationens uppstart står Hasselfors Garden, Econova Garden, Rölunda produkter, BARA Mineraler, ABT bolagen, Aros maskin och Emballage samt RISE – Sveriges forskningsinstitut. RISE roll är att starta upp, koordinera och driva branschorganisationen samt fungera som en oberoende part.

Målet är att så snart som möjligt samla fler intressenter och medlemmar till branschorganisationen för att den ska bli den samlande aktör för branschen som behövs. Anmäl därför ert intresse så snart som möjligt här eller till info@sverigesjordproducenter.se