Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sveriges företagsledningar behöver öka sin kompetens inom cybersäkerhet 

Styrelseakademien är en ideell organisation vars syfte är att stärka kompetensen i svenska styrelser—cybersäkerhetskompetens har kommit högt på agendan nu när nya EU-direktiv kräver ett ökat ledningsansvar. Därför har man inlett ett arbete med Centrum för cybersäkerhet på RISE, genom att tillsammans erbjuda en cybersäkerhetsutbildning skräddarsydd för just styrelseledamöter. 

I drygt 30 år har den ideella medlemsorganisationen Styrelseakademien med sina 8000 medlemmar verkat för att höja kompetensen i svenska styrelser inom alla relevanta områden. Ökade cyberhot och det faktum att det gäller att som organisation stå starkt rustad för cyberattacker, samt nya EU-regler gör att cybersäkerhet seglat upp högt på styrelsers agendor. Kompetensen släpar dock efter.

Charlotte Gustavsson, som är strategisk rådgivare på Styrelseakademien, ser ett ökat behov av utbildning inom området. Det gjorde att man inledde ett samarbete med Centrum för cybersäkerhet på RISE.

— Nya EU-direktivet, NIS2, bakar in ett ledningsansvar vilket innebär att det blir styrelsens ansvar att uppdatera sig inom cybersäkerhet, berättar Charlotte.

I praktiken innebär det att cybersäkerhet måste byggas in i organisationer på ett annat sätt än förr, och att det bör spilla igenom hela systemet till varje enskild medarbetare. Dessutom ställer det krav på kontinuerlig utbildning och övning. 

— Förr hade man brandövningar och nu behöver vi ha cybersäkerhetsövningar, fortsätter Charlotte.

Samarbetet med RISE ska öka cybersäkerhetskompetensen hos styrelser

För att inleda resan mot ökad kompetens i svenska styrelser har Styrelseakademien startat ett samarbete med Centrum för cybersäkerhet på RISE. Det hela inleddes med att höja den egna kompetensen genom övningar i Cyber Range med experter från RISE. Med dessa nya insikter om cybersäkerhet fördjupades samarbetet och har nu mynnat ut i att man kommer att erbjuda en skräddarsydd utbildning tillsammans för just  styrelseledamöter. Utbildningen ges vid ett första tillfälle i höst, i Cyber Range, en specialanpassad testbädd för just cybersäkerhet. 

— Cyber Range är en övningsarena som är helt avskalad från omvärlden. Att öva just där ger en helt annan förståelse, till exempel hur känsligt det är att ha en mobiltelefon på bordet. RISE erbjuder också ett rollspel där man får följa ett bolag i olika kritiska situationer och det är oerhört värdefullt att gemensamt diskutera olika val tillsammans med övningsledare från RISE, och att själv göra befäster verkligen kunskapen, fortsätter Charlotte.

Tillsammans med RISE hoppas man få upp kunskapsnivån inom näringslivet, från enskilda bolag till större organisationer. Alla bolag måste ha en beredskap att skydda sin verksamhet och även förstå att man är en del av något större, där det gäller att skydda Sverige och Europa från cyberhot. 

Anmäl dig till kursen:

Cybersäkerhet för styrelseledamöter - teori med praktik - Styrelseakademien

Nya EU-direktivet bakar in ett ledningsansvar vilket innebär att det blir styrelsens ansvar att uppdatera sig inom cybersäkerhet.