Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Verksamhetsberättelse för Substitutionscentrum 2021

Under 2021 har Substitutionscentrum etablerat och verkställt det innehåll som tagits fram och utvecklats under de inledande åren. Vi har under året arbetat med:

Information och inspiration

En viktig del av Substitutionscentrums uppdrag är att sprida kunskap om substitution och kemikaliearbete. Under 2021 gjorde vi det bland annat genom seminarier, branschdagar, nyhetsbrev och websida. Två prioriterade branscher, Möbler och inredning samt Sport och fritid, har haft extra fokus, exempelvis genom tematiska event och seminarier och genom aktivt samarbete med branschorganisationer. Genom årets utåtriktade arbete har websidan fördubblat antalet sidvisningar jämfört med 2020, med en toppnotering på drygt 6 200 visningar under november. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet har nära nog tredubblats under året och nådde i december drygt 2 100 personer.

Utveckling av verktyg och metodik

Substitutionscentrum ska bidra till ökad substitution genom att nå ut med målgruppsanpassad information, kunskap, metoder och verktyg för att medvetandegöra, motivera till och underlätta kemisk substitution. Ett sätt att underlätta substitution är genom att utveckla och tillhandahålla verktyg och tjänster, exempelvis vår Substitutionscoach, ett koncept för att coacha företag till ökad förändringsförmåga gällande kemikaliearbete och substitution.

Utbildningar

I våra grundutbildningar vill Substitutionscentrum ge deltagarna en handfast och konkret introduktion till de olika stegen i substitutionsarbetet. Under 2021 genomfördes Grundutbildning i substitution vid 4 tillfällen och Grundutbildning i Alternatives Assessment vid 2 tillfällen, för totalt ca 800 deltagare. Utbildningarna har väckt stort intresse och varit mycket uppskattade av deltagarna.

Samverkan

Substitutionscentrum verkar som en nod för substitutionsarbete.  Vi driver fortsatt Sveriges nätverk för substitution och deltar i innovationsprojektet POPFREE och forskningsprogrammet Mistra SafeChem. Under 2021 påbörjades också uppbyggnaden av en kunskapsplattform för materialomställning för hållbara, säkra och giftfria material vid RISE.

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för substitutionscentrum

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.