Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Substitutions­centrums vision, mål och strategi

Substitutionscentrum bidrar till en giftfri miljö genom att vägleda företag i arbetet med att identifiera oönskade ämnen och hitta bättre alternativ.

Vår vision

Substitutionscentrum ska vara Sveriges katalysator för substitution av farliga kemiska ämnen.

Övergripande mål

  1. Substitutionscentrum är en viktig drivkraft för att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft och bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet En giftfri miljö.
  2. Substitutionscentrum är Sveriges naturliga kontaktyta för kunder, samverkansparter och andra aktörer med kompetens inom kemisk substitution.
  3. Substitutionscentrums verksamhet är oberoende, transparent och tillgängligt för många.
  4. Substitutionscentrum möjliggör substitution genom att nå ut med målgruppsanpassad information, kunskap, metoder och verktyg för att medvetandegöra, motivera till och underlätta kemisk substitution.
  5. Substitutionscentrum skapar arenor och goda exempel för kemisk substitution genom att initiera och medverka i olika substitutionsrelaterade projekt.
  6. Substitutionscentrum är en självfinansierad verksamhet på sikt.
     

Strategi och medel

Rådgivning, utbildning och kommunikation är Substitutionscentrums kärnverksamhet. Projekt är en viktig drivkraft för att både öka kompetensen om och få till stånd mer substitution i olika delar av samhället och därmed stärka konkurrenskraften för det svenska näringslivet.

 

Följ vårt arbete under året – prenumerera på vårt nyhetsbrev


Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för substitutionscentrum

+46 10 228 45 30
anna.jacobs@ri.se

Läs mer om Anna