Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Delta i serumpanel för covid-19

RISE har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att bekräfta tillförlitligheten hos snabbtester för antikroppar mot coronaviruset. Det är viktigt att sådana tester ger ett korrekt svar, så att en person inte felaktigt tror sig ha antikroppar och därmed utsätter sig själv och andra för onödig smittrisk.

För att kunna bekräfta tillförlitligheten hos testerna kommer vi bygga upp en panel av serumprover, både från personer som helt säkert varit sjuka i Covid-19 och från personer som helt säkert inte varit sjuka. Panelen ska bestå av prover från personer i olika ålderskategorier och från olika delar av landet, och till en början vänder vi oss till dig som bor i Jönköpings län, Skåne och Stockholm.

Så går det till att delta i serumpanelen

Du deltar i serumpanelen genom att lämna ett blodprov (ca 40 ml). Innan dess behöver vi svar på ett antal frågor om din ålder, dina symptom kopplade till covid-19 var du bor osv. Svaren kommer att hjälpa oss att utforma panelen enligt kraven från Folkhälsomyndigheten. Observera att det kan hända att vi tackar nej till deltagande, beroende på om vi redan har tillräckligt många paneldeltagare med liknande profil som din. Följ länken här under för att fylla i ansökan om deltagande i serumpanelen (öppnas i nytt fönster):

Delta i serumpanelen

Provtagning – när och hur

Om du blir utvald till att delta i serumpanelen kommer vi att höra av oss med information om var och hur du kan lämna blod (tidigast under vecka 40).

För att vi ska kunna hitta tillförlitliga antikroppstester mot coronaviruset behöver vi din hjälp. Stort tack för att du vill bidra i detta viktiga arbete.


Kontaktperson

Ulla Elofsson

Assoc. Professor

+46 10 516 60 40
ulla.elofsson@ri.se

Läs mer om Ulla