Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så uppgraderar Reportrar utan gränser sitt cybersäkerhetstänk

Allt fler journalister utsätts för hot och hat, ofta via sociala medier— samtidigt är journalistyrket en förutsättning för pressfrihet, yttrandefrihet och demokrati. Organisationen Reportrar utan gränser såg ett stort behov av ökad cybersäkerhet i yrkeskåren, de tog då hjälp av Centrum för cybersäkerhet på RISE.

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Reportrar utan gränser (RSF Sverige) är en global organisation som funnits i Sverige sedan 1994 och är en av de viktigaste aktörerna i världen för frågor kring yttrande- och pressfrihet. Organisationen arbetar för oberoende medier och kämpar för enskilda journalister som hindras i sitt arbete. De föreläser på skolor, delar ut pressfrihetspris, skriver rapporter om aktuella ämnen och mycket mer.

Ökad hotnivå för journalister

Senaste tiden har hot och hat mot journalister ökat, nationellt och globalt. Flera av dem är fängslade på oklara grunder. Att öka säkerheten hos journalister har därför kommit högt på agendan.

RISE är med på cybersäkerhetsresan

Därför valde Reportrar utan gränser att skala upp arbetet med cybersäkerhetstänket tillsammans med RISE. Under hösten utbildades ett 30 tal journalister i en nischad cybersäkerhetskurs av experter på Centrum för Cybersäkerhet.

Oberoende en förutsättning

Då Reportrar utan gränser arbetar för oberoende medier och journalister var det viktigt att hitta en oberoende partner såsom RISE. Detta, tillsammans med att RISE besitter tvärdisciplinär kompetens i samhällsfrågor och en vetenskaplig grund, var både en styrka och trygghet.

Fler träningsmöjligheter för cybersäkerhet

Utöver kurser, erbjuder även RISE anpassade övningar i Cyber Range, en testbädd där företag och organisationer kan säkra att rutiner, organisation och teknik fungerar optimalt. Detta gör Cyber Range till en bra träningsarena för cybersäkerhet.

Fortsatt samarbete inom cybersäkerhet

Cybersäkerhet är ett komplext ämne som kräver sin tid att få grepp om. Därför är Reportrar utan gränsers förhoppning att fortsätta och utveckla samarbetet med RISE. Behovet av kunskap inom cybersäkerhet är högt, och med ett fortsatt samarbete hoppas Reportrar utan gränser att stärka både organisationen som enskilda journalister, för att de ska kunna fortsätta leverera journalistik av bästa kvalitet på ett tryggt sätt.

Vill du samarbeta med RISE?

Kontakta oss gärna om du vill samarbeta med oss!