Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE och Piteåföretag samarbetar för återanvändning och återvinning av fiberkompositer

02 april 2019, 11:03

Återanvändning och återvinning av komplext sammansatta kompositer är ofta bristfällig, det mesta går till energiåtervinning med begränsad materialåtervinning.  Nu samarbetar RISE och flera Piteåföretag för att utveckla en effektiv återvinningsteknik. Återvunna fiberkompositer skulle till exempel kunna användas för att reparera hockeyklubbor.

Det är RISE Research Institutes of Sweden genom dotterbolagen RISE SICOMP och RISE ETC som i samarbete med komposittillverkarna ABB Composites och PODCOMP, återvinningsföretaget BDR, och kompositanvändaren Måle sportförsäljning (Örnsköldsvik) arbetar för att lösa det här problemet. Det handlar om att utveckla effektiva återvinningstekniker.

- Pyrolys är en lovande återvinningsteknik för komplexa kompositmaterial som medger både återvinning av polymerer och högkvalitativa fibrer, säger projektledare Ann-Christine Johansson, senior forskningsingenjör RISE ETC.

Pyrolys är en potentiell materialåtervinningsteknik för fiberkompositer, en termokemisk konverteringsmetod som möjliggör återvinning av både polymerer och högkvalitativa fibrer. Förhoppningarna är att efter pyrolysprocessen kunna återvinna både glas- eller kolfibrerna samt få ut en pyrolysolja som kan återvinnas till nya kemikalier/polymerer. Resultatet från projektet har en stor potential att bidra till ökad och mer hållbar materialanvändning med minimerad resursförbrukning och miljöpåverkan jämfört med dagens tekniker.

- Utmaningen med återvinning av blandmaterial är att separera materialen utan att förstöra dem, och att dessutom göra det kostnadseffektivt, Tommy Öman, forskare på RISE SICOMP.I projektet studeras återanvändning genom resurseffektiva reparationer och återanvändning i nya tillämpningar samt skonsam återvinning. Återvunna fiberkompositer planeras att kunna användas till att reparera gamla hockeyklubbor istället för att kassera dem, samt att tillverka förlängningsknoppar till hockeyklubbor eller användas som fyllnadsmaterial i vägkroppar. Förutom ingående parter är projektet sponsrat av Energimyndigheten och Smurfit Kappa.