Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

POPFREE fokusområde: Skidvalla

Bakgrund

Enligt dagens forskning, består friktion mellan skidor och snö av fyra komponenter: torr och våt glidfriktion, snökomprimering och stötmotstånd. Glidvalla sägs, tillsammans med skidmekanik och skidegenskaper, spela en viktig roll för att uppnå de optimala glidegenskaperna för en skida i specifika snö- och väderförhållande och typ av användning.

Skidbelaget är generellt gjort av Ultra High Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE.

Tillsatser och fyllmedel läggs till i belaget, och tillsammans med rätt modifiering av ytstruktur och väl valda glidvallor bidrar det till att ge optimerade glidegenskaper. Värmeapplicerade ("Iron-on") glidvallor används ofta för både fritidsskidåkning och tävlingsinriktad skidåkning och finns tillgänglig i olika former och formuleringar för olika väderförhållande och användningsområden. Glidvallor är i allmänhet baserade på kolväteparaffiner (alkaner), med extra tillsatser som ger ytterligare egenskaper.

Viktiga ingredienser i många högpresterande vallor är fluorbaserade kemikalier (PFAS), tillsatta i olika mängder (0-100%). Fluorkolvätena kan förbättra vattenavstötning, torrfriktion och smutsfrigöring för den vallade ytan. Vallor är i allmänhet hårdare med längre kolvätekedjor för kallare väder och mjukare med kortare kedjor för varmare väder.

Utmaningar

  • Definitionen av glidprestanda i förhållande till andra parametrar, för att möjliggöra en effektiv jämförelse mellan olika teknologier.
  • Utveckling av glidprovningsmetodik som ger resultat som korrelerar med praktisk användning.
  • Utvärdering av våtfriktion och vattenkontaktvinkel samt hårdhet och torrfriktion mot snö / iskristaller för icke-fluorerade alternativ.
  • Appliceringsprocess och interaktion med skidbelaget.
  • Testmetoder som efterliknar skidförhållanden tillräckligt bra för att ge reproducerbara testresultat i verklig miljö.
  • Låg medvetenhet både inom industrin och hos allmänheten om icke-fluorerade alternativ.

Aktiviteter

Huvudmålet är att hitta alternativa lösningar till fluorerade vallor eller komponenter däri som ger lämpliga glidegenskaper och göra dessa tillgängliga för ytterligare testning och utveckling av våra partner. Huvudfokus för projektet är längdskidåkning men resultaten kan också erbjuda en bra grund för framtida utveckling av glidvallor för alpin skidåkning. En viktig aspekt av arbetet är att föreslå en definition av relevant prestanda och att utveckla en testmetodik som gör utvärdering av olika skidvallor mer effektiva och repeterbara. Miljö- och hälsoegenskaper för både PFAS-baserade och alternativa lösningar kommer att bedömas enligt den generella projektmetodiken. En kommunikationsinsats kommer också göras inom projektet för att höja medvetenheten om riskerna och alternativa lösningar bland skidåkare och allmänheten.

Partner

Två varumärken från skidvallaindustrin. Ett universitet med specialisering inom idrottsvetenskap är delaktigt för utvärdering av prestanda, tillsammans med en innovationsaktör inom idrottsindustrin (Vinnova VinnVäxt-initiativet) som kommer att arbeta med samordning och industriell kommunikation. En väletablerad arrangör av evenemang inom längdskidåkning är inblandad som kommunikationspartner.