Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lena Rodhe

Senior forskare

Tel +46 10 516 69 51

E-post lena.rodhe@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

Forskningsområden: Stallgödselhantering, miljöpåverkan och växtnäringsutnyttjande.
Speciella intressen: 1) Ammoniak- och klimatgasemissioner från stallgödsel och andra organiska restprodukter, 2) Spridningsteknikens inverkan på växtnäringsutnyttjande och foderkvalitet, 3) ekonomisk värdering av stallgödselhanteringssystem, systemoptimering.
Lena Rodhe har mer än 35 års erfarenhet av stallgödselforskning. Hon deltar i de internationella nätverken RAMIRAN FAO (Network on Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture), European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng) och EAGER (European Agricultural Gaseous Emissions inventory Researchers network) samt Nordiska jordbruksforskares förening (NJF). Invald ledamot av Kungliga skogs-och lantbruksakademin 2017. Deltar i flera EU Interreg-projekt med syfte att minska växtnäringsförlusterna till Östersjön, t.ex. Baltic Slurry acidification och Manure Standards. Expert på växthusgaser från hantering av stallgödsel. I Sverige anlitad föredragshållare av länsstyrelser, hushållningssällskap och andra rådgivareorganisationer. Granskare av forskningsansökningar till Agriculture and Agri-Food Canada och refereegranskare till flera vetenskapliga tidskrifter. Hon har publicerat ca 50 vetenskapliga artiklar, varav hälften i peer-reviewed tidskrifter.
Sökord: gödsel, gödselmedel, stallgödsel, ammoniak, växthusgaser, metan, lustgas, ytmyllning, spridning, spridningsteknik, lagring, lagringsteknik