Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hanna de la Motte

Affärs- och innovationsområdeschef

Tel +46 10 516 62 16

E-post hanna.delamotte@ri.se

Ort Mölndal

Enhet Affärsutveckling (109204)

ORCID 0000-0002-6608-6842

Hanna de la Motte är chef för Affärs- och Innovationsområdet Materialomställning. Inom området arbetar RISE med framtida materialproduktion, cirkulär omställning och materialåtervinning. Hon arbetar speciellt med att skapa en bättre förståelse för hur material bättre kan hanteras över livscykeln genom att titta på samverkan mellan olika aktörer ur ett systemperspektiv, till exempel massa- och pappersindustrin, kemiindustrin och bio/retur-raffinaderier.

Hanna har bred kompetens inom bl.a. materialutveckling, återvinning av material (främst textil och plast), cellulosavetenskap, analytisk och organisk kemi. Hanna har också flera års erfarenhet av projektledning både från stora tvärdisciplinära och systemövergripande projekt (t ex Mistra Future Fashion, där hon hade en ledande roll) och mindre forskningsprojekt.

Hanna är disputerad (Ph.D.) inom organisk kemi från Chalmers tekniska högskola, där hon fortfarande bedriver handledning av studenter och postdoks. Hon bedriver även gästforskning tillsammans med BOKU University of Natural Resources and Life Sciences i Wien. Grundutbildningen (M.Sc.) gjorde hon på Kemiska Institutionen vid Lund Universitet med tyngdpunkt på organisk kemi.