Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Anders Hedenstedt

Projektledare

Tel +46 10 516 53 43

E-post anders.hedenstedt@ri.se

Ort Lund

Enhet Resurser ur avfall (104207)

Anders har en lång erfarenhet av avfallshantering både från RISE och från tidigare arbetsgivare. Han har en god kunskap om avfallshantering i stort - olika aktörers respektive roller, avfallsflöden, klassificering av avfall, tillämplig lagstiftning etc - och särskilt behandling av avfall genom förbränning, deponering, rötning och kompostering samt nyttjande/omhändertagande av de restprodukter som uppkommer. Han är även besiktningsingenjör och utför kontroller inom de certifieringssystem som finns för avloppsslam, biogödsel och kompost. Han genomför också årligen verifiering av utsläppsrapporter och verksamhetsnivårapporter inom systemet för handel med växthusgaser.

Sökord: Avfall, Avfallshantering, Resursutnyttjande, Klassificering av avfall, Avfallsplanering, Källsortering, Insamling av avfall, Avfallsstatistik, Avfallsförbränning, Deponering, Kvalitetssäkring, Certifieringssystem, Avloppsslam, Biogödsel, Kompost, REVAQ, Slam, SPCR 120, SPCR 152, SPCR 167, Miljöfarliga verksamheter, Tillstånd, Utsläppshandel, Utsläppsrätter