Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Nytänkt: Så kan näringslivet bidra till försörjningsberedskap och krishantering

Coronapandemin satte verkligen fokus på Sveriges försörjningsberedskap. I det här avsnittet av Nytänkt diskuterar vi erfarenheter från pandemin, hur Sverige ska organisera sig och sin försörjningsberedskap framöver och hur näringslivet kan bidra i det arbetet och i arbete som rör krishantering.

Gäster är Maria Larsson från Electrolux, Mikael Dahlgren från ABB, Fredric Stany från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Tommy Hertzberg från RISE. 

"Det saknas i Sverige en tydlig strategi när det gäller försörjnings­beredskap"

Maria Larsson, fabrikschef, Electrolux

"Vi behöver bygga upp i Sverige en förmåga att hantera en kris"

– Mikael Dahlgren, forskningschef, ABB

"Det finns ju väldigt många småföretag som hemskt gärna vill hjälpa till i en sådan här situation"

– Tommy Hertzberg, forsknings- och affärsutvecklare, RISE

"Det gäller ju att verkligen ta tillvara näringslivets innovationskraft här också när gäller att hitta typ av lösningar"

– Fredric Stany, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap