Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Världsunikt labb för säkerhetskritisk provning av batterier invigdes i Borås

28 september 2023, 11:51

Torsdagen den 28 september invigdes RISE toppmoderna labb för säkerhetskritisk provning av batterier som är en del av SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory. Här testas alla typer av batterier och batteripack i en kontrollerbar, repeterbar inomhusmiljö med mesta möjliga omtanke om miljön. Inget annat labb i världen kan garantera motsvarande avancerade reningsprocess vilket ger labbets kunder en stor konkurrensfördel. 

image received via email

I och med elektrifieringen krävs fler och kraftfullare batterier. I Sverige och EU etableras nu flertalet batterifabriker men innan de nya batterierna tas ut på marknaden behöver de testas för att säkerställa att de är säkra för användning och att de uppfyller standarder och lagkrav.

– Labbet är en öppen och neutral plattform. Här möts industri och forskning för att tillsammans accelerera omställningen. Vi är övertygade om att det är genom samverkan som vi kraftsamlar och driver forskning och utveckling i världsklass, säger Paul Halle Zahl Pedersen, divisionschef för Säkerhet och transport på RISE.

Vid RISE labb för säkerhetskritisk provning av batterier kommer kunder att kunna testa alla typer av batterier och utsätta dem för olika påfrestningar så som extrema temperaturer, brand, vibrationer och mekaniska stötar. Labbet är explosionssäkert och här pressar man batterier till det yttersta för att säkerställa att batterierna är godkända och säkra inför marknadsintroduktion.

Labbet är unikt ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag ställs batteritillverkande företag inför allt högre krav på hållbarhet och att prova sina komponenter på ett hållbart vis är en viktig konkurrensfördel.

– Labbet för säkerhetskritisk provning i Borås är en världsledande testmiljö med mesta möjliga omtanke om miljön. Alla tester sker i en kontrollerbar och fullt repeterbar inomhusmiljö och tack vare en toppmodern reningsanläggning tas både rökgaser och släckvatten omhand vilket innebär högsta möjliga miljövänlighet vid provning av batterier, säger Michael Rahm, avdelningschef för Brand och säkerhet på RISE.

Labbet för säkerhetskritisk provning är en del av SEEL som med sina tre nya stora testbäddar skapar en unik neutral plattform för samverkan och utveckling över gränserna. Här samlas akademi och industri för att tillsammans ta stora kliv för att nå Europas klimatmål. SEEL ägs av RISE och Chalmers och har fyra aktiva partners i Volvo Group, Volvo Cars, Scania och CEVT.

– Invigningen av labbet för säkerhetskritisk provning i Borås är den sista av tre invigningar som vi genomför under september. Vi är glada och stolta över att äntligen välkomna våra kunder till tre toppmoderna testmiljöer som kommer göra stor skillnad i elektrifieringen, säger Henrik Svenningstorp, vd SEEL.

– Batteriteknologi är naturligtvis en helt nödvändig del av elektrifieringen av framtidens transporter. Det är ett område där vi satsar brett på både forskning och utbildning, både tillsammans med andra lärosäten och i samverkan med industrin. Anläggningen i Borås är en viktig pusselbit i detta, säger Anders Palmqvist, vicerektor med ansvar för forskning, Chalmers.

 

Kontakt
Henrik Svenningstorp, vd SEEL
Telefon: +46 73 840 59 14 Mail: henrik.svenningstorp@ri.se

Niklas Jälevik, presschef RISE
Telefon: +46 72 727 53 14 Mail: niklas.jalevik@ri.se

Henrik Dahlberg, enhetschef medierelationer Chalmers
Telefon: +46 73 448 78 67 Mail: henrik.dahlberg@chalmers.se