Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Världsunikt index för ökad fysisk och mental hälsa i städer

15 februari 2024, 06:38

Enligt prognoser från WHO förväntas 70% av världens befolkning leva i städer år 2050. Städer erbjuder många möjligheter men är också förknippade med ökad mental ohälsa. Därför utvecklar RISE Research Institutes of Sweden, i samarbete med internationella forskare, världens första ramverk och index för hur den byggda miljön påverkar människors fysiska och mentala hälsa.

The NeuroDesign Index (NDIX) utvecklas av ledande forskare inom neurovetenskap, arkitektur och design som en nyskapande metod för att utvärdera och förbättra hur urbana miljöer påverkar individers hälsa och välbefinnande. Detta banbrytande index har potentialen att bli ett kraftfullt verktyg för att främja ökad folkhälsa och välbefinnande i stadsmiljöer globalt.

Neuroarkitektur och Neurodesign är ett nytt tvärvetenskapligt forskningsfält som ger fördjupad kunskap kring hur hjärnan svarar på arkitektur och design och hur byggda miljöer påverkar människor psykologiskt och fysiologiskt. Genom denna kunskap möjliggörs medvetna val som främjar mänsklig, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen.

- Genom att fördjupa förståelsen för Neuroarkitektur och Neurodesign kan vi identifiera nycklar och verktyg för att gestalta framtidens livsmiljöer på ett sätt som stödjer hälsa och välbefinnande. Detta nya index kommer att vara till nytta för beslutsfattare, myndigheter, kommuner, arkitekter, ingenjörer och stadsplanerare och förväntas leda till ökad folkhälsa och betydande samhällsekonomiska besparingar i framtiden, säger Carina Carlman, forsknings- och affärsutvecklingschef på RISE Research Institutes of Sweden, som också leder ett arbete med att etablera det vetenskapliga fältet i Sverige.

image received via email

RISE har stor erfarenhet av utveckling av kvantifierbarhet och mätbarhet inom komplexa fält och bidrar bland annat med internationellt erkänd expertis med fokus på utveckling av internationella ramverk, index och standarder på vetenskaplig grund. 

- Vi vet att den omgivande miljön signifikant påverkar människors livskvalitet och hälsa i stor utsträckning. Det har lett till ett ökat intresse från marknaden att förknippa sig med Neuroarkitektur och Neurodesign, men tyvärr har det blivit vanligt förekommande att inte ha ordentligt på fötterna rent vetenskapligt. Den nya metoden syftar därför till att på ett korrekt, rättvist och oberoende sätt mäta kvaliteten på de miljöer vi befinner oss i och utvärdera hur de påverkar människors hälsa, välbefinnande, kognition, och kreativitet, säger Isabelle Sjövall, Neurodesigner och hjärnforskare på Institute of Behavioural Neuroscience, University College London (UCL).


Projektet finansieras av Vinnova och projektdeltagare är utöver RISE 
Neuro & Design Scandinavia AB, Boverket och Folkhälsomyndigheten.


***

Presskontakt:

Carina Carlman

Forsknings- och affärsutvecklingschef, RISE

carina.carlman@ri.se

+46 73 093 91 76