Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvecklingscenter inom hållbar gjutning ska ge ökad konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri

17 januari 2024, 07:52

Genom en avsiktsförklaring mellan RISE och Volvo Cars, Volvokoncernen och Scania inleds arbetet med projekteringen av ett nationellt center för hållbar gjutning för nya hållbara material, tekniker och processer i tillverkningsindustrin. Bakgrunden till satsningen är den utveckling som sker inom pressgjutning, så kallad Megacasting, som kan ge påtagliga fördelar vid till exempel fordonstillverkning.

RISE har under 2023 lett en förstudie tillsammans med Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola och Tekniska Högskolan vid Jönköping University för att undersöka möjligheter och förutsättningar för en etablering av ett nationellt center för hållbar gjutning i Jönköping.

- Denna satsning är avgörande för att svensk tillverkningsindustri ska behålla sin tätposition i världen. Att näringsliv och akademi sluter upp tillsammans med oss, forskningsinstitutet RISE, visar på vikten för svenska företags konkurrenskraft och för utvecklingen mot en mer hållbar industri, säger Malin Frenning, vd RISE.

Initialt ska fokus för centret vara pressgjutning av lättmetaller. Pressgjutning möjliggör serietillverkning av komplexa komponenter och utvecklingen mot Megacasting tillför storlek som innebär att flera komponenter kan ersättas med en, vilket kan ge fördelar som ökad flexibilitet i designfasen, en mer hållbar industriell process, kortad ledtid samt ökade möjligheter till cirkularitet på råvarusidan. Användningsområdena är flera inom fordonsindustrin, men även inom exempelvis telekom, vid tillverkning av handburna maskiner samt möbler.   

- Center för hållbar gjutning på RISE ska vara en nationell strategisk resurs för en rad olika branscher. Här ska företag få hjälp att, på vetenskaplig grund, utvärdera och verifiera nya hållbara material, processer och produkter, säger Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion, RISE.

image received via email

Exempel på pressgjuten komponent och Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion, RISE

Volvo Cars, Volvokoncernen och Scania är tre engagerade industripartners som ser flera möjligheter.

- Pressgjutning är en avgörande tillverkningsmetod i vår pågående omvandling mot att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030. Bilstruktur i gjuten aluminium erbjuder både industriella vinster och en effektiv produktutveckling. Samtidigt är det ett steg i att erbjuda mer hållbara produkter genom viktbesparingar och 100 procent återvinningsbara material. Denna satsning är en viktig investering för svensk industri och ett betydande steg mot Volvo Cars ambition om en mer hållbar biltillverkning, säger Ninna Aronsson, Head of Vehicle Platform, Volvo Cars.

- Transformationen för lastbilsindustrin fortsätter och fokus på kostnad och flexibilitet är högt. Megacasting ger fler möjligheter genom viktminskning, ökad flexibilitet och även förenklad leverantörskedja. Centret för hållbar gjutning kommer att bli viktigt för att skapa hållbara lösningar och även nya teknologier för både Volvokoncernen och våra underleverantörer, säger Erik Grönlund, Director Manufacturing Solutions, Volvokoncernen.

- Scania har sedan många år ett nära samarbete med både Tekniska högskolan i Jönköping och RISE. Vi ser fram emot att i ett brett samarbete med Sveriges producenter och användare av gjutgods, och genom denna satsning, bidra till att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna för en uthållig kunskapsuppbyggnad och teknikutveckling inom området, säger Jessica Elfsberg, specialist på gjutna material för tunga fordon, Scania.

Centret ska också vara en del i att stärka branschens långsiktiga kompetensförsörjning genom utveckling av olika utbildningsinsatser; från grundutbildning till fortbildning och högre teknisk utbildning.

- Centret för hållbar gjutning blir en viktig resurs för samhällets hållbara produktion. För Chalmers skulle det innebära en möjlighet för våra forskare att kunna utveckla forskningsprogram och samverka kring tester i en unik miljö, och vi kommer samtidigt att kunna bidra till samverkan och utveckling genom att tillgängliggöra högskolans instrumentering, tid och resurser, säger Lars Nyborg, professor i ytteknik och ledare för Chalmers styrkeområde Produktion.

- Tekniska högskolan i Jönköping har världsledande forskning inom avancerade gjuteritekniker. Tillsammans med övriga samarbetspartners skulle detta bli en ytterligare förstärkning av våra kompetenser inom detta högteknologiska område, säger Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan i Jönköping.

Etableringen är tänkt att bli i Jönköping med närhet till pressgjuterier, RISE gjuteriverksamhet i Jönköping, Tekniska Högskolan och Svenska Gjuteriföreningen. Centret ska också genom långt driven digitalisering knyta ihop resurser, både inom centret och med andra test- och demonstrationsanläggningar, för att kunna tillgängliggöra dessa såväl fysiskt som på distans.

- Etableringen av ett internationellt center i världsklass i vår region skulle stärka vår position som industrinav och även innebära en stärkt konkurrenskraft för länets små och medelstora företag. Det skulle också ge nya spännande förutsättningar att knyta samman Chalmers och Tekniska Högskolan i Jönköping för att skapa framtida synergier inom forskning och innovation, säger Karin Hermansson, Regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län.

- Jönköpings kommun ser mycket positivt på en etablering av ett Center för hållbar gjutning i kommunen. En etablering skulle innebära att Jönköpings ställning som en plats där framtidens hållbara teknik utvecklas, stärks. Anläggningen kommer att skapa förutsättningar för att behålla en internationellt stark konkurrenskraft för stora svenska industriföretag och skapa unikt goda förutsättningar för det regionala näringslivet att utvecklas, säger Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun.

 

Kontakt: Maria Delombre, Kommunikationschef division Material och produktion, RISE
tfn: 072 453 66 82, e-post: maria.delombre@ri.se