Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

University College London och RISE inleder banbrytande bilateralt samarbete inom Neurodesign och Neuroarkitektur för framtida innovation

20 maj 2024, 07:28

Ett nytt Memorandum of Understanding (MoU) har undertecknats mellan RISE, Research Institutes of Sweden (RISE) och UCL (University College London) som ett direkt resultat av det nya bilaterala avtalet mellan Sverige och Storbritannien. Med ett gemensamt engagemang för framstående forskning strävar aktörerna efter att utforska de nya tvärvetenskapliga områdena neuroarkitektur och neurodesign: Hur den mänskliga hjärnan interagerar med byggda miljöer, och hur förståelsen av detta kan bidra till utformningen av hållbara miljöer som förbättrar hälsa och välbefinnande. 

- Genom att fördjupa förståelsen för neuroarkitektur och neurodesign kan vi identifiera nycklar och verktyg för att forma framtidens livsmiljöer på ett sätt som stödjer hälsa och välbefinnande. Vi tar itu med dessa utmaningar genom att samarbeta för att skapa nya insikter om hur medvetna designval kan hjälpa till att balansera risk- och resiliensfaktorer och främja ett hälsosammare liv på global nivå, säger Carina Carlman, forsknings- och affärsutvecklingschef på RISE, som leder arbetet med att etablera det vetenskapliga fältet i Sverige.

Samarbetet mellan Storbritannien och Sverige är ett exempel på ett gemensamt engagemang för framstående vetenskaplig forskning och hållbar utveckling. RISE arbetar med att driva positiv samhällsförändring genom bland annat internationella samarbeten, och UCL är ett världsledande universitet inom både neurovetenskap och arkitektur

- Vi vet att den omgivande miljön i hög grad påverkar människors psykiska hälsa och livskvalitet. Det behövs dock mer forskning för att undersöka hur olika faktorer i den byggda miljön förhåller sig till varandra och påverkar hälsa och välbefinnande, med hänsyn till ett helhetsperspektiv. Att identifiera specifika risk- och resiliensfaktorer inom arkitektur och design, och hur dessa påverkar kognition, beteenden och känslor, kan på ett banbrytande sätt bidra till att forma framtida livsmiljöer och uppnå positiva resultat, säger Isabelle Sjövall, neurodesigner och hjärnforskare vid Institute of Behavioral Neuroscience, University College London.

image received via email

Carina Carlman, Forsknings- och affärsutvecklingschef, RISE, Marco Lucisano, Divisionschef Samhällsbyggnad, RISE, David Shanks, Professor and Biträdande dekanus, Faculty of Brain Sciences, Experimental Psychology, UCL, Hugo Spiers Professor och Vice dekanus, Enterprise & Innovation, Faculty of Brain Sciences, UCL  Foto: UCL Global Engagement/Kirsten Holst

Sverige har ett anseende som föregångare och pionjär när det gäller att anamma och implementera innovativa lösningar. Storbritannien bidrar med en stark forskningsinfrastruktur och laboratorier som sysslar med banbrytande arbete, med betoning på tvärvetenskaplig forskning och kombinerar områden som neurovetenskap, arkitektur och psykologi för att skapa en omfattande förståelse för hur den byggda miljön påverkar hälsa och välbefinnande.

- Nya UCL-anläggningar för simulering av verkliga miljöer (t.ex. UCL PEARL) och mobil hjärnregistrering gör det möjligt för oss att nu få en mycket större förståelse för hur den mänskliga hjärnan påverkas och stöds av den byggda miljön. Samarbetet med RISE kommer att göra det möjligt för oss att koppla ihop dessa nya forskningsverktyg med innovationer inom implementering av hälsa och hållbara miljöer, för att förbättra människors hälsa och välbefinnande, säger Hugo Spiers, professor i kognitiv neurovetenskap, Institute of Behavioral Neuroscience, och vice dekanus för Enterprise & Innovation Faculty of Brain Sciences, UCL.

- I takt med att samhällets utmaningar blir alltmer komplexa behövs fler innovatörer. Den här nya alliansen skapar en gemensam kraft som lyfter fram vikten av att utnyttja båda nationernas kombinerade expertis och resurser inom forskning, innovation och hållbarhet. Genom denna gemensamma insats kan vi tillsammans skapa en stark kraft för rörelse inom både forskning och tillämpad utveckling för att ta itu med samhällets komplexa utmaningar med nya, tillämpliga och innovativa metoder, säger Marco Lucisano, chef för division Samhällsbyggnad på RISE.

Den gemensamma visionen förenar de båda nationernas mångsidiga expertis och innovativa kultur och lägger grunden för en ny modell för forskning och utveckling som kan bidra till att hantera globala utmaningar.

- Konst, humaniora och design har under lång tid överlappat och präglats av relevanta discipliner som studerar sinne, hjärna och kropp. 1900-talets tvärvetenskapliga arbete inom arkitektur, design, teknik och hjärnvetenskap har redan gett betydande kunskaper som nu utvidgas ytterligare till tvärvetenskaplig forskning som integrerar fler studieområden och mer ekologiskt präglade metoder. Detta möjliggör och kommer att möjliggöra ytterligare insikter och innovationer, och leder till en mer mångsidig och inkluderande förståelse av samspelet mellan olika miljöer och deras invånare, säger Dr Fiona Zisch, forskare i arkitektur och neurovetenskap och programchef för MArch Design for Performance and Interaction, The Bartlett School of Architecture, UCL.

Forskningen som RISE och UCL driver i det nya samarbetet står i samklang med FN:s globala mål, med fokus på mänsklig, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Med en gemensam vision för att ta itu med brådskande utmaningar vill man erbjuda nya perspektiv på hur medvetna designval bättre kan balansera risk- och resiliensfaktorer i byggda miljöer, och bidra till hälsosammare livsmiljöer för människor på planeten.

image received via email

Marco Lucisano, Divisionschef Samhällsbyggnad, RISE, Marika Amartey Kaliff, Vetenskaps- och innovationsråd, Sveriges ambassad i Storbritannien, Mikael Mattsson, Senior forskare, RISE, Carina Carlman, Forsknings- och affärsutvecklingschef, RISE, Raul Carlsson, Senior forskare, RISE, Isabelle Sjövall, Neurodesigner och hjärnforskare vid Institute of Behavioral Neuroscience, UCL, Andreas Johansson, Marknadschef, RISE, Fiona Zisch, forskare i arkitektur och neurovetenskap, programchef för MArch Design for Performance and Interaction, The Bartlett School of Architecture, UCL, Hugo Spiers, Professor och vice dekan, Enterprise & Education, Faculty of Brain Sciences, UCL  Foto: UCL Global Engagement/Kirsten Holst


Presskontakt:
Carina Carlman 
Forsknings- och affärsutvecklingschef, RISE Research Institutes of Sweden 
carina.carlman@ri.se
+46 73 093 91 76

 image received via email 

About UCL – London’s Global University 
UCL is a diverse global community of world-class academics, students, industry links, external partners, and alumni. Our powerful collective of individuals and institutions work together to explore new possibilities.Since 1826, we have championed independent thought by attracting and nurturing the world's best minds. Our community of more than 50,000 students from 150 countries and over 16,000 staff pursues academic excellence, breaks boundaries and makes a positive impact on real world problems.

The Times and Sunday Times University of the Year 2024, we are consistently ranked among the top 10 universities in the world and are one of only a handful of institutions rated as having the strongest academic reputation and the broadest research impact.

We have a progressive and integrated approach to our teaching and research – championing innovation, creativity and cross-disciplinary working. We teach our students how to think, not what to think, and see them as partners, collaborators and contributors. For almost 200 years, we are proud to have opened higher education to students from a wide range of backgrounds and to change the way we create and share knowledge.

We were the first in England to welcome women to university education and that courageous attitude and disruptive spirit is still alive today. We are UCL.

Read more at www.ucl.ac.ukimage received via email


OM RISE - RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra drygt 3300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.