Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Unikt nordiskt-baltiskt försvarsmöte om PFAS hos RISE i Borås

21 december 2022, 07:00

Test av PFAS-fria släckmedel hos RISE i Borås

Den första nordisk-baltiska försvarskonferensen inom PFAS (NBDE PFAS Conference) har genomförts hos RISE i Borås. Ett 60-tal personer från sju olika länder deltog, bland andra flera välrenommerade forskare från USA och England. Fokus för mötet var att kunna öka reningstakten av PFAS från kontaminerade områden i Norden och Baltikum.

- De medverkande har presenterat fallstudier från PFAS-rening och vi har diskuterat våra erfarenheter av storskaliga tester och användning av PFAS-fria släckmedel. Det betyder mycket för vår verksamhet inom ramen för Testbädd PFAS att kunna arrangera konferensen här i Borås, säger Tove Mallin forskare och enhetschef på RISE.

 PFAS är ett globalt problem och samhället står inför en stor utmaning med föroreningar i jord och vatten. PFAS-föroreningar förekommer till exempel vid kommunala brandövningsplatser, flygplatser och flygflottiljer där man historiskt övat brandsläckning eller släckt aktiva bränder. Behovet av att kunna ta hand om föroreningar och av  nya, funktionella och hållbara brandsläckningsmedel utan PFAS är stort. Konferensen hanterade både nya metoder för efterbehandling av mark och vatten samt alternativa släckmetoder för framtiden.

- Vi ser en stor variation av förutsättningar på våra marker. Varje plats är unik och vi behöver tillgång till en palett med olika metoder för att tillsammans med Försvarsmakten kunna hantera situationen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Konferensen gav oss och andra samhällsaktörer del av den senaste forskningen och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtida samarbeten. PFAS-situationen är komplicerad och kräver gemensamma krafttag, säger Fortifikationsverkets miljöstrateg Morgan Pettersson.

Under konferensen presenterade RISE projektledare Tove Mallin Testbed PFAS. Testbed PFAS är ett forskningsprojekt som finansieras av RISE, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets Materielverk. I projektet utvärderas tekniker för att rena PFAS från jord och vatten, samt framtidens PFAS-fria släckmedel.  I samband med mötet guidades alla deltagare runt på RISE med fokus på testfaciliteter för PFAS, inklusive brand- och släckhallar samt laboratorier för rening, provarbetning och analys av PFAS.  

- Det är nödvändigt att samlas och utbyta erfarenheter mellan olika länder. Trots att gränsvärden för PFAS i mark och vatten skiljer sig åt mellan våra länder så är problematiken lika och man behöver testa kostnadseffektiva och hållbara lösningar, samt sprida resultat från dessa, säger Tove Mallin forskare och enhetschef på RISE.

Presskontakt:

Tove Mallin, RISE, tove.mallin@ri.se