Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svenskarnas kost har för hög miljöpåverkan

30 januari 2023, 11:25

En vetenskaplig studie från forskningsinstitutet RISE och Karolinska Institutet visar att kostens genomsnittliga miljöpåverkan överskrider de uppsatta gränsvärden för fem av sex studerade miljöeffekter. Allra mest påverkar vår konsumtion av rött kött, mejeriprodukter, färsk frukt och kaffe.

I den publicerade studien analyseras miljöpåverkan på sex miljöeffekter; växthusgasutsläpp, biodiversitet, användning av åkermark, kväve, fosfor och vatten. Endast vattenanvändning klarar de uppsatta gränsvärden (planetary boundaries) som finns för kostens miljöpåverkan. Övriga effekter överskrids med upp till fyra gånger gränsvärdet.

 

- Det är framför allt ett fåtal livsmedel som rött kött, mejeriprodukter, färsk frukt och kaffe som påverkar miljön. Genom riktade insatser för mer hållbar konsumtion av dessa livsmedelsgrupper finns stora möjligheter att minska miljöpåverkan från svenskarnas kost. Studien visar också att grupper av befolkningen redan äter mer hållbart vilket tyder på att det finns en acceptans för en utveckling mot en hållbar kosthållning, säger Elinor Hallström från RISE.

 

Studien har genomförts inom ett stort forskningsprojekt som finansierat av Formas. Man har använt en metod där data från populationsbaserade kohorter och livscykelanalys kombineras för att analysera svenska rapporterade kostmönsters kombinerade miljö- och hälsoeffekter. Det är den första studien av sitt slag i Sverige som analyserar kostens miljöpåverkan på flera miljöeffekter, baserat på självrapporterade data. Detta möjliggör analys av synergier och konflikter mellan olika miljöeffekter och kan dessutom ge information om påverkan inom olika grupper i befolkningen.

 

-Att i nästa skede koppla dessa resultat till påverkan på människors hälsa kommer bli mycket intressant, säger professor Alicja Wolk vid Karolinska Institutet, som står för den epidemiologiska delen av projektet.

 

Studien visade också att män har en högre miljöpåverkan från kosten än kvinnor, inte på grund av stora skillnader i kosten utan i huvudsak beroende på att män äter mer. När det gäller olika typer av mat så har animaliska livsmedel större påverkan på klimat, användning av åkermark samt användning av kväve och fosfor medan vegetabiliska livsmedel och överskottsmat (till exempel godis, kakor, söta drycker, kaffe, te och alkohol) i större utsträckning påverkar biodiversitet och vattenanvändning.

 

 

Presskontakt:

Elinor Hallström, RISE, ellinor.hallström@ri.se, +46 10 516 66 41