Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Stadskärneindex - en nationell standard för mätning av hållbara stadskärnor

19 september 2023, 08:20

I Sverige saknas en nationell standard för mätning och uppföljning av hållbar utveckling i stadskärnor och andra centrummiljöer. RISE och Svenska Stadskärnor driver därför ett arbete med att skapa ett index för hållbar centrumutveckling samt en tillhörande handbok och digital plattform.

- Svenska stadskärnor och det statliga forskningsinstitutet RISE samarbetar kring detta sedan 2021. Vi behöver verkligen ett vetenskapligt grundat och praktiskt användbart verktyg för mätning och uppföljning av hållbar utveckling i våra existerande stadskärnor och andra centrummiljöer, säger Henrik Olsson från Svenska Stadskärnor.

 

I april 2023 publicerade RISE en första rapport som innehöll en prototyp på ett verktyg för mätning och uppföljning. I verktyget analyseras följande perspektiv:

 

  • Livlighet: vilket analyseras genom variabler som berör alltifrån gångflöden, till variationen av företagstyper och andel levande bottenvåningar;
  • Ekonomisk vitalitet: något som analyser genom variabler som t.ex. berör mängden kommersiella verksamheter, omsättning och vakansgrad;
  • Komfort: vilket analyseras genom variabler som t.ex. berör upplevelsen av komfort, ytor i solläge, skydd mot regn och sol, och offentliga sittplatser;
  • Trygghet: vilket analyseras genom variabler som berör upplevd trygghet, upplevelse av skadegörelse, mörka ytor och flyktvägar m.m.;
  • Säkerhet: vilket analyseras genom variabler som dels berör brottslighet och dels trafiksäkerhet;
  • Tillgänglighet vilket analyseras genom variabler som dels berör hur lätt platsen är att nå, och hur tillgänglig den är för personer med olika funktionsförmåga respektive socio-ekonomisk bakgrund.

 

- Vi är nu inne i ett mycket spännande skede där vi sätter arbetsformer och tidsplaner i projektet tillsammans med pilotstäderna Göteborg, Ljusdal, Sundsvall, Halmstad, Malmö, Simrishamn, Uppsala och Västerås. Vi har också en partner för att skapa en digital plattform för snabb och enkel kommunikation av resultaten, säger Stefan Molnar från RISE.

 

I projektet samarbetar parterna nu med startup-företaget CO: Nordic kring en digital plattform för insamling av primär- och sekundärdata och en så kallad dashboard (instrumentbräda) för dataanalys och tolkning. Ambitionen är att en sådan ska finnas på plats i slutet av år 2024..

 

 

För mer information:

 

Stefan Molnar                     Henrik Olsson                                          Kal Alfredsson

RISE                                            Svenska Stadskärnor                                            CO: Nordic AB

stefan.molnar@ri.se                   henrik.olsson@goteborgcitysamverkan.se                          karl@wtco.se