Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Satsning på välfärdssektorns förmåga att mäta samhällsnytta

15 december 2022, 10:42

Effektmätning inom välfärdssektorn är ett efterfrågat men i stora delar outvecklat område. Nu startar projektet Effektmätning för hållbar välfärd som ska ge organisationer som finansierar eller utför välfärdsinsatser verktyg för att kontinuerligt testa, lära och ompröva sin verksamhet, så att samhällets resurser fördelas dit de får avsedd effekt.

- RISE vill bidra till att vetenskapliga förhållningssätt utgör grunden för en utvecklad praxis kring effektmätning. Transparens i antaganden och resultat bidrar till ökat lärande och bättre förutsättningar för social innovation, säger Tomas Bokström, projektledare på Social and Health Impact Center (SHIC) vid RISE.

Projektet drivs av forskningsinstitutet RISE och Effektfullt med stöd från Vinnova och i samarbete med Örebro kommun. Effektfullt är Sveriges största tvärsektoriella kunskapsnod och medlemsorganisation för verksamheter som vill bli ännu vassare på att mäta den nytta de uppnår för människor och miljö. Parallellt med projektet utvecklas också en nationell standard för effektmätning hos Svenska Institutet för Standarder.

- Effektfullt lägger vikt vid att den färdiga standarden ska både vara grundad i vetenskapliga förhållningssätt och kunna nyttjas brett och meningsfullt. För att detta ska bli verklighet behöver verksamheter vägledas i hur de kan tillämpa standarden i praktiken, säger Annica Johansson, Verksamhetschef på Effektfullt.
 

Effektmätning för hållbar välfärd ska bidra till att standarden grundas i vetenskapliga och vedertagna förhållningssätt, samt att den kan tillämpas i praktiken av verksamheter inom alla sektorer för att stödja lärande och utveckling. Visionen är att välfärdssektorn ska präglas av en kultur där kunskap om vad som ger mest nytta för olika målgrupper används samt sprids över sektorsgränser och mellan geografiska områden.

- Örebro kommun bidrar till projektet genom att dela erfarenheter av praktiskt arbete med effektmätning och skapar möjligheter för att genom case pröva tillämpningen av den standard som just nu utvecklas. Det är viktigt att den färdiga standarden har stort fokus på användbarhet för att få genomslag, säger Aina Rundgren från Örebro kommun.

Genom att främja ett utbrett användande av utfallsfokuserade insatser bidrar projektet till Vinnovas strategi för en transformativ offentlig sektor och civilsamhälle. Projektet förväntas bedrivas fram till juni 2024.

Presskontakt:

Tomas Bokström, RISE, tomas.bokstrom@ri.se

Läs mer:

· Effektfullt
· RISE

· Svenska Institutet för Standarder (SIS)