Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Samarbete med Ukraina om kvalitetsinfrastruktur

19 december 2023, 11:24

En ukrainsk delegation har besökt Sverige för att inleda samarbete med myndigheten Swedac och SIS (Svenska institutet för standarder). Detta var det första fysiska mötet, med besök på RISE i Borås, och den första större aktiviteten inom det fyraåriga Sidafinansierade projektet. Målet är att stärka Ukrainas kvalitetsinfrastruktur för att säkerställa säkra produkter och fungerande tjänster under kriget samt stödja återuppbyggnaden och anslutningen till EU. 

Den ukrainska delegationen bestod av representanter för Ekonomiministeriet, ackrediteringsorganet, standardiseringsinstitutet och metrologiinstitutioner (ansvariga för mätteknik). Delegationen besökte under veckan förutom SIS och Swedac även det statliga forskningsinstitutet RISE, som bland annat är ansvarigt för riksmätplatsen.

Syftet med besöket var bland annat att delegationen skulle få kunskap om SIS, Swedac och RISE. Man diskuterade även hur man gemensamt skulle kunna identifiera möjliga samarbetsområden för att stödja de viktigaste delarna av kvalitetsinfrastrukturen i Ukraina under pågående krig, men även hur man kan göra detsamma efter kriget. Vidare diskuterades sätt att stödja Ukrainas institutioner för kvalitetsinfrastruktur i anpassningen och närmandet till EU.

image received via email

Foto: Patrik Hagborg

Den 14 december 2023 fattade Europeiska rådet ett historiskt beslut om att inleda förhandlingar om Ukrainas anslutning till EU. Därför är projektet, som bland annat syftar till att stödja Ukrainas strävan efter europeisk integration, av särskild betydelse.

Som ett led i att närma sig EU har man ett verktyg i ACAA, ett avtal om bedömning av överensstämmelse och godkännande av industriprodukter, som ska ingås mellan EU och Ukraina. ACAA-avtalet bidrar till att undanröja tekniska hinder för båda sidor och eliminerar det dubbla förfarandet för att deklarera produkter för överensstämmelse. Man sparar därvidlag tid och pengar och kan bedriva ömsesidigt fördelaktig handel mellan länderna. 

Avtalet med Sida omfattar cirka 30 miljoner kronor, medel som ska gå till olika typer av samarbeten med Ukrainas organisationer inom kvalitetsinfrastruktur. Avtalet sträcker sig mellan 2023 och 2028.

 

För mer information, kontakta:

RISE

Niklas Jälevik

Head of Media Relations

niklas.jalevik@ri.se

 +46 72 727 53 14

 

 

Swedac

Peter Kronvall

Kommunikationschef

peter.kronvall@swedac.se

0708-57 77 20

 

Kerstin Thomasdotter

Presskontakt

kerstin.thomasdotter@swedac.se

0708-86 48 34

 

Svenska institutet för standarder (SIS)

Göran Blomqvist

Marknadschef och ansvarig internationella utvecklingssamarbeten
Telefon: 08 5555 23 23, 

E-post: goran.blomqvist@sis.se

 

Anne Rådestad

Presskontakt

anne.radestad@sis.se

08-5555 20 20