Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE undertecknar Umeås klimatfärdplan

02 december 2022, 13:22

 Malin E Johansson, Matilda Henningsson, Vanja Östman, Conny Björnehall, Albert Edman, Marco Lucisano

Torsdag 1 december tog Umeå ett nytt steg i hållbarhetsarbetet då 37 företag och organisationer anslöt sig till Umeå klimatfärdplan för att tillsammans minska utsläpp och klimatpåverkan.

– Vi är otroligt glada. Klimatomställningen är något vi måste göra ihop, inte var och en för sig, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

- Umeås initiativ går helt i linje med RISE strategi att samla många aktörer och driva utveckling gemensamt. Som Sveriges forskningsinstitut kan vi bidra till färdplanens målsättning att kommunen ska vara klimatneutral år 2040, säger Marco Lucisano, divisionschef Samhällsbyggnad på RISE.

Umeå klimatfärdplan ska skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen genom att stärka samarbetet mellan olika aktörer i samhället. Umeå kommun har arbetat med klimatfärdplanen sedan 2021. Flera företag har varit engagerade under året och första december tog arbetet ett nytt avstamp när 37 företag och andra aktörer officiellt tillkännagav att de ansluter sig till klimatfärdplanen.

Genom att ansluta till klimatfärdplanen ställer man sig bakom kommunens lokala klimatmål, däribland att Umeå ska vara klimatneutralt Umeå 2040. Aktörerna i färdplanen åtar sig också att arbeta för att Umeås utsläpp ska minska med minst 20 procent årligen.

– Det är tuffa mål, men det är vad som krävs om vi ska göra vår del i Parisavtalet. Alla har olika förutsättningar, möjligheter och utgångslägen för sina egna utsläppsminskningar. Det viktiga är att vi som ansluter till klimatfärdplanen är med och arbetar för att minska utsläpp i Umeå, säger Annika Myrén, utvecklingsstrateg och samordnare för Umeå klimatfärdplan, Umeå kommun.