Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ska sätta ramarna för AI och satellitbilder

22 februari 2024, 08:55

Sveriges forskningsinstitut RISE har fått i uppdrag av Europeiska unionens Satellitcenter, SatCen, att genomföra en förstudie. Den ska ge en översikt över möjligheterna med ett gemensamt ramverk för artificiell intelligens i tillämpningar baserade på data från satellitbilder. Resultatet presenteras i slutet av 2024. Studien kommer att genomföras inom ramen för ett offentligt kontrakt som ingåtts med SatCen och som finansieras gemensamt av European Defence Agency och SatCen.

RISE satsning på jordobservation och artificiell intelligens, genom projektet Digital Earth Sweden, kopplar ihop totalförsvar och rymden. Satellitbaserade bildunderrättelser används för att med hjälp av satellitbilder och AI analysera och kartlägga hur båtar och flyg rör sig. Det är viktigt för att upptäcka olagligt fiske, människosmuggling, oljespill, miljöfarlig verksamhet eller hot mot vår säkerhet.

- Ur ett totalförsvarsperspektiv är det viktigt att rymdsystemen utnyttjas optimalt och att AI tas tillvara. Tillsammans med vår expertis inom cybersäkerhet kommer RISE leverera värde på nationell och europeisk nivå, säger Tobias Edman som är ansvarig för Digital Earth Sweden inom RISE. 

image received via email

En AI-hubb föreslås vara en del av ramverket och kärnan för utveckling, testning, integrering och användning av den avancerade AI-tekniken. En viktig del av AI-hubbens kapacitet är att samköra flera olika typer av analyser och hantera olika typer av dataformat, med mycket hög säkerhet.

Det gemensamma ramverket förutspås gynna delad kunskap och AI-expertis inom hela EU, genom att förbättra samarbetet mellan Satellitcenter, medlemsländerna, industrin och andra intressenter. Det kommer också att öka den analytiska förmågan i säkerhet- och försvarssammanhang, vilket är viktigt för Sveriges och Europas totalförsvar. Resultatet kommer att presenteras i en rapport till Satellitcenter i slutet av 2024.

 

De åsikter som uttrycks här är endast RISE:s och representerar inte av European Defence Agency eller SatCens officiella ståndpunkter.

 

Presskontakt:

Tobias Edman, RISE, tobias.edman@ri.se

 

Om Digital Earth Sweden

Digital Earth Sweden är ett svenskt nav för intressenter som arbetar med jordobservationsdata, initierat av Rymdstyrelsen med RISE som projektledare. Missionen är att göra rymddata tillgänglig för alla.

www.digitalearth.se