Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE-projekt med industrinytta på IVAs 100-lista

11 maj 2023, 11:45

Vibrationsdämpande teknik, robotplattform för hållbar energi, återtillverkning samt etisk hantering av data är forskning som valts ut till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 100-lista 2023. Listan presenterar forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Årets 100-lista samlar forskningsprojekt som adresserar teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Fyra av de totalt 79 forskningsprojekten på listan kommer från RISE.

Noll Vibrationsskador

Vibrationsskador från handhållna maskiner är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige och orsakar ofta kroniska skador på nerver och kärl. Problemet existerar i flera olika branscher, från bygg- och anläggningsbranschen till fordons- och verkstadsindustrin och dentalsektorn. Med ny vibrationsdämpande teknik angrips problemet direkt vid källan, nämligen i maskinen. Lågvibrerande maskinprototyper som utvecklats och testats i industriella demonstrationsmiljöer finns nu till stöd för såväl maskintillverkning som inköp av maskiner. Läs mer: Noll Vibrationsskador - Uppskalning för ett hållbart arbetsliv | RISE

Kontakt: Hans Lindell, hans.lindell@ri.se

Återtillverkning: stor potential för uppskalning och väsentlig miljönytta

Elbilar, nya affärsmodeller och cirkularitet; för fordonsindustrin har förändringsresan bara börjat. I den resan är hållbarhet och cirkulära flöden central. Med högre andel återbrukade och återtillverkade komponenter ökar möjligheterna till omställning. Inom SE:Kond2Life har fordonsindustrin samarbetat för att skala upp återtillverkning och skapat nya insikter om resursutnyttjande och affärsmöjligheter genom resultat kopplat till effektivisering av återtillverkning, miljöbedömning, potential kring sensoranvändning, oförstörande provning, och tjänstefiering. Läs mer: SE:Kond2Life - ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter | RISE

Kontakt: Hanna Lindén, hanna.linden@ri.se

Material för hållbar energi med robotiserad screening

För att möta många av samhällets utmaningar behövs nya metoder och tekniker. RISE har under många år arbetat med ett initiativ för att utveckla en robotiserad plattform, Poseidon, för att påskynda upptäckten av nya material för till exempel solceller och batterier. Tack vare den robotiserade screeningen har nya mindre giftiga material för perovskitsolceller hittats. Projektet har också utvecklat ett unikt robotiserat arbetsflöde för karakterisering av solceller samt demonstrerat hur robotplattformen fungerar för ett komplett och robust screeningförfarande för vattenbaserade batterielektrolytsystem. Läs mer: Robotised screening for accelerated discovery of energy materials | RISE

Kontakt: Per H. Svensson, per.h.svensson@ri.se

Sjyst data!

Det finns ett tydligt behov av ökat stöd till företag och organisationer kring dataskydd och integritet, samt konkreta sätt att öka konsumenternas tillit till digitala tjänster. Sjyst data! är ett projekt i skärningspunkten mellan juridik, teknik, affärsnytta och användarperspektiv. Det bidrar till att bygga upp kunskap, metoder och infrastruktur som stödjer god integritet och etik, ökad transparens och inflytande för den enskilda individen och värnar personlig integritet, samtidigt som nytta och värde skapas hos producenterna av digitala tjänster. Syftet är dels att skapa ett nationellt, multidisciplinärt och explorativt kunskapscenter som kan stötta företag och organisationer med specialistkompetens inom dataskydd, dels en Sjyst-data!-certifiering. Läs mer: Sjyst data! | RISE

Kontakt: Christina Lagerstedt, christina.lagerstedt@ri.se

 

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Se hela årets 100-lista – www.iva.se