Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE öppnar Europas mest avancerade testkluster inom cybersäkerhet för fordonsindustrin

12 december 2022, 14:16

Vid RISE Cyber Test Lab, som vänder sig till den svenska och europeiska fordonsindustrin, ges biltillverkare och andra fordonsutvecklare möjlighet att testa sina produkter med den allra senaste cyber-tekniken och världsledande metoder för provning och testning. RISE forskare och experter samarbetar även med etiska hackare för att möta cyberhotet mot uppkopplade fordon.

RISE Cyber Test Lab Automotive har samlat sina forskare och experter kring institutets unika anläggningar för testning i Borås, Göteborg och Stockholm. Här kommer man även att samarbeta med så kallade etiska hackare, alltså hackare som arbetar tillsammans med näringsliv och civilsamhälle för att motarbeta cyber-angrepp. Den här kombinationen av olika spetskompetenser och anläggningar är unik i Europa, samtidigt som antalet cyberbrott av både kriminella och främmande stater ökar snabbt i hela samhället.

- Vi sjösätter ett världsledande kluster med flera testbäddar och experter, tillsammans med noga utvalda samarbetspartners. Vårt syfte och inriktning är att hjälpa fordonsindustrin som befinner sig mitt utvecklingen av nästa generations uppkopplade och självkörande fordon att skydda sina produkter från digitala intrång och cyberbrott. En ensam fordonstillverkare kan inte begränsa sig till att själv tillhandahålla all den spetskompetens som krävs. Här handlar det om att nyttja den allra vassaste kompetensen och tekniken så brett som möjligt för att gynna hela fordonsindustrin, säger Pia Sandvik, VD för RISE.

Det finns många faktorer som gör att behovet av Cyber Test Lab är stort:

· 80 procent av alla uppkopplade fordon som säljs 2026 beräknas att ha inbäddad uppkoppling enligt Businesswire (Jan 2022)
· År 2030 kommer 95 procent av alla nya sålda fordon att vara uppkopplade. En ökning med 50 procent jämför med i dag enligt McKinsey & Company
· Hela den globala fordonsindustrin beräknas att förlora 505 miljarder dollar (över 5000 miljarder kronor) till cyber-kriminella år 2024. Och kriminella hackare har blivit mer sofistikerade när 84,5 procent av alla attacker under 2021 skedde från andra platser eller länder enligt Upstream Security (Jan 2022)

RISE inledde planeringen av ett dedikerat test-lab för cybersäkerhet under 2021, i en tid när det genomfördes ett antal uppmärksammade hacker-attacker mot fordon i världen. Uppdraget för Cyber Test Lab är att testa och utvärdera fordons cybersäkerhet och eventuella svagheter inom olika delområden som exempelvis; virtuell testning och så kallade digitala tvillingar, inbäddad mjukvara i fordonskomponenter (ECU) och molntjänster.

RISE Cyber Test Lab erbjuder service inom simulering/virtualisering, provning av sub-system, semivirtuell- och full fordonsprovning i kontrollerad miljö. RISE erbjuder en komplett testkedja genom att kombinera och koppla ihop testmiljöerna Cyber Range i Stockholm med AWITAR och AstaZero i Borås. Det här möjliggör för fordonstillverkare att testa sina kommande produkter kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen.

- Det kanske låter kontroversiellt, men vi har en stark övertygelse och tro på vårt sätt att arbeta med etiska hackare för att testa fordonens system till den yttersta gränsen. De är noga utvalda partners från vår verksamhet vid Cyber Range. Vi öppnar nu Cyber Test Lab Automotive när fordonsindustrin efterfrågar detta i allt större omfattning och antalet allvarliga cyber-hot och cyber-attacker mot fordon ökar. Det här är ett allvarligt och snabbt växande problem globalt som hotar både fordonsindustrin och uppkopplad infrastruktur i samhället, säger Tomas Bodeklint som ansvara för den operativa verksamheten på RISE Cyber Test Lab.

Det var ingen slump att just fordonsindustrin blir en startpunkt för Cyber Test Lab då Sverige är ett land med flera stora bil- och fordonstillverkare som Volvo, Scania och Volvo Cars plus ett antal nya snabbt växande företag inom elektriska, uppkopplade och självkörande fordon som Einride, Polestar och Volta Trucks.

ENISA, EU:s organisation för cybersäkerhet förbereder redan riktlinjer och EU standarder för certifiering inom cybersäkerhet. RISE kommer genom starten av Cyber Test Lab att bli en ledande utvecklare av testmetoder och forskning som kan erbjuda stöd under certifieringsprocessen. RISE har redan några av värdens mest avancerade test-anläggningar för självkörande fordon och uppkopplade vägsystem. Både AstaZero och AWITAR i Borås är del av RISE Cyber Test Lab. RISE Cyber Test Lab kommer att starta avancerad testning för fordonsindustrin under början av 2023. Men redan i dag är ett antal pilot-projekt i gång där bland annat simulerade cyber-attacker mot elektriska fordon och ladd-infrastruktur ingår.

För ytterligare information

Tomas Bodeklint, RISE, tomas.bodeklint@ri.se, +46 10 516 55 92

FAKTA:

AstaZero är världens första fullskaliga testmiljö för framtidens fordons- och trafiksäkerhet.

AWITAR (Automotive Wireless Test and Research Facility) är norra Europas största anläggning för scenario-baserad EMC-testning och komplex kommunikationstestning.