Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE och EIT Culture & Creativity undertecknar samförståndsavtal

13 mars 2023, 10:34

Pia Sandvik, VD för RISE och medlem av EIT:s styrelse, och Bernd Fesel, tillförordnad VD för EIT Culture & Creativity, har undertecknat ett samförståndsavtal där båda organisationerna åtar sig att stödja kultur och kreativa sektorer och industrier.

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023, gör RISE Research Institutes of Sweden och EIT Culture & Creativity, en kunskapsinnovationsgemenskap som stöds av European Institute of Innovation and Technology (EIT), ett organ inom EU, ett gemensamt uttalande.

- Mångfald är Europas DNA, och att öka stödet till små och medelstora företag med synergier mellan nationella och europeiska program stärker den inre marknaden, sysselsättningen och tillväxten i Europa. Vi är oerhört tacksamma mot våra partners i Sverige och EIT att kunna inviga vårt avtal Sverige, i samband med deras ordförandeskap i Europeiska unionens råd, och kommer att arbeta för att nå liknande åtaganden med andra medlemsstaters kommande ordförandeskap, med början med Spanien, säger Bernd Fesel.

– I arbetet för ett hållbart Europa har kompetensen inom de kulturella och kreativa sektorerna en nyckelroll att spela för att underlätta innovation mellan branscher. EIT är en unik resurs med fokus på samarbete och vi behöver detta flexibla förhållningssätt till utbildning för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Jag ser mycket fram emot att bidra med RISE innovationsperspektiv i EIT Culture & Creativitys arbete, säger Pia Sandvik.

Genom att underteckna samförståndsavtalet uppmanar båda organisationerna också varje EU-medlemsstat att utforska synergier och göra åtaganden som maximerar effekten av gemensamma policyer och uppdrag.