Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE leder konsortium för fusions-utveckling

25 september 2023, 08:14

De starka magnetfält som används i en fusionsreaktor kan påverka funktionen hos reaktorns strömaggregat. Den utmaningen ska ett konsortium lett av RISE undersöka vid den experimentella fusionsreaktorn ITER i Frankrike.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) är en experimentell fusionsreaktor som just nu byggs i södra Frankrike. I reaktorn ska väteplasma med en temperatur på 150 miljoner grader Celsius hållas på plats av extremt starka magnetfält. Detta kräver kraftfulla strömaggregat som kan förse magnetspolar med den elektriska effekt som krävs.

 

RISE, Lunds Tekniska Högskola och AQ Elautomatik ingår i konsortiet som fått uppdraget. Den förstudie man gjort visade bland annat att strömaggregatens funktion kunde äventyras på grund av omgivningens magnetfält. ITER tog fasta på det och publicerade en ny upphandling före sommaren som konsortiet vann.

 

- Att vi fått detta uppdrag visar att vi har stark teknisk kompetens och att vi byggt upp ett stort förtroende hos ITER genom vårt tidigare arbete, säger Håkan Nilsson, projektledare på RISE och affärsutvecklare på Big Science Sweden, en organisation som stödjer svenska företag och organisationer som vill utveckla och leverera avancerad teknik till storskaliga forskningsanläggningar så som ITER.

 

Det nya uppdraget innebär att bygga testriggar för olika delsystem i strömaggregaten. Testriggarna med sina delsystem ska sedan testas mot kraftiga magnetfält för att säkerställa funktionen. I uppdraget ingår också att bistå med teknisk och mätteknisk kompetens även en tid efter själva projektleveransen. Projektet startar i oktober och projekttiden är ungefär 12 månader.

  

Uppdraget är värt runt 4,5 miljoner kronor, men potentialen för svensk industri kan vara större. På sikt ska nämligen ITER upphandla tillverkningen av strömaggregat enligt de krav och specifikationer som RISE tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och AQ Elautomatik varit delaktiga i att ta fram. Då kan det handla om kontrakt upp emot en halv miljard.

 

- Vi som ingår i konsortiet kan verkligen hjälpa svensk industri som vill vara med och konkurrera om ett sådant uppdrag. Kraftelektronik är ett område med stor potential för utveckling, till exempel med tanke på behovet av laddningsinfrastruktur för elfordon. Det arbete vi gör för ITER ligger i den absoluta teknikutvecklingsfronten och med den kompetens vi bygger upp har vi stora möjligheter att stötta svensk industri, säger Håkan Nilsson.

 

Presskontakt:

Håkan Nilsson, projektledare RISE, hakan.nilsson@ri.se, +46 70 585 29 05

 

 

 

Storskaliga forskningsanläggningar och Big Science Sweden

Sverige finansierar 13 europeiska storskaliga forskningsanläggningar med cirka 1,7 miljarder kronor årligen. Dessa anläggningar genomför upphandlingar på mellan 20 och 30 miljarder kronor varje år. Här finns till exempel partikelacceleratorn CERN i Schweiz, ESS som just nu byggs i Lund och SKA (Square Kilometer Array) som började byggas i december 2022.

 

RISE ingår i det konsortium som står bakom Big Science Sweden, finansierat av Vetenskapsrådet och Vinnova, som syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser att utveckla och leverera avancerad teknologi till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar och finansierar. Big Science Sweden hjälper företag, institut och universitet att delta i samarbeten och göra affärer med dessa forskningsanläggningar.

 

Läs mer om hur RISE utvecklar Big Science

Big Science Sweden

 

Fusion och ITER

Fusion är processen där två atomer smälter samman för att bilda en större atom och då frigörs energi. Fusion förekommer vid extrema temperaturer och tryck, som i solen och andra stjärnor, och frigör mycket mer energi än klyvning av atomer, fission, som används i vanliga kärnkraftverk. En annan stor fördel med fusion är att den i sig inte lämnar efter sig några radioaktiva restprodukter med långa halveringstider som är fallet för fission.

 

Syftet med den experimentella fusionsreaktorn ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) är att visa att fusionsenergi kan användas som en ren och säker energikälla för framtiden. Reaktorn gör det möjligt för forskare över hela världen att utveckla nya teknologier och material för fusionsenergi och kommer att bana väg för framtida reaktorer som kan producera el för marknaden. ITER-projektet involverar 35 länder och reaktorn förväntas vara i drift 2035.

 

https://www.iter.org/proj/inafewlines