Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE invalt i Executive Comittee för Europas största energiforskningsallians EERA

03 juni 2024, 06:19

EERA (European Energy Researsch Alliance) accelererar energiforskningen i Europa mot klimatneutralitet 2050 och är en nyckelaktör i EUs strategiska energiteknikplan (SET). På generalmötet i Bryssel i maj valdes tre nya forsknings- och innovationsaktörer in i EERAs ledningsorgan, däribland RISE från Sverige.

Det är mycket fokus på EUs klimat- och energipolitik inför EU-valet. Medlemmarna i EERAs Executive Comittee har stora möjligheter att styra organisationens viktigaste forskningsprioriteringar och leda genomförandet av strategin för koldioxidneutralitet.

- Samverkan inom EU är helt avgörande för att navigera och prioritera rätt i energiomställningen och för att nå EUs klimatmål. Jag är stolt och glad över att bli invald i EERAs Executive Comittee. Tillsammans ska vi stärka EUs konkurrenskraft, säger Paul Halle Zahl Pedersen senior Vice President och divisionschef för Säkerhet och transport på RISE.

image received via email

Paul Halle Zahl Pedersen senior Vice President och divisionschef för Säkerhet och transport på RISE

EERAs Executive Comittee samlar några av Europas mest framstående forsknings och innovationsaktörer (FOI) och arbetar för att stärka energiforskningens ekosystem över Europa. Något som är extra viktigt nu när en ny era av policyskapande inleds. Medlemsaktörerna väljs ut i en mycket konkurrenskraftig process baserad på indikatorer som bedömer organisationernas betydelse inom forskningsområdet low carbon energy (koldioxidsnåla energikällor) och aktörens faktiska bidrag till EERAs gemensamma program.

- RISE har en unik roll som statligt forskningsinstitut med drygt 3300 experter och en testinfrastruktur med mer än 130 test- och demonstrationsanläggningar som kan vara avgörande för att skapa en effektiv elmarknad som främjar konkurrenskraftiga priser, en hållbar omställning och möjliggöra en växande industri, säger Paul Halle Zahl Pedersen.

EERA består nu av 19 organisationer från 15 EU-länder. RISE, från Sverige, valdes in nu i maj tillsammans med TU Wien från Österrike och Cyperns universitet från Cypern. Alla nyvalda medlemmar är (i alfabetisk ordning):
BERA (BE) – Leen Govaerts
CIEMAT (ES) – Yolanda Benito Moreno
CNR (IT) – Monica Fabrizio
DTU (DK) – Morten Willaing Jeppesen
ENEA (IT) – Ezilda Costanzo
IEN (PL) – Jarosław Hercog
IFPEN (FR) – Catherine Riviere
Helmholtz (DE) – Joachim Knebel
LNEG (PT) – Teresa Ponce de Leão
NERA (NL) – André Faaij
RISE (SE) – Paul Halle Zahl Pedersen
SINTEF (NO) – Nils Røkke
TECNALIA (ES) – Luis Pedrosa Rebolleda 
TNO (NL) – Henk-Jan Vink
TU Wien (AT) – Christian Hoffmann
UKERC (Storbritannien) – William (Jim) Watson
Universitetet i Bergen (NO) – Kristin Guldbrandsen Frøysa
Cyperns universitet (CY) – Venizelos Efthymiou
VTT (FI) – Tuula Mäkinen

 

Om EERA (European Energy Research Alliance)
EERA är en sammanslutning av europeiska offentliga forskningscentra och universitet som är verksamma inom energiforskning kring koldioxidsnåla energikällor. EERAs uppdrag innebär att katalysera europeisk energiforskning för ett klimatneutralt samhälle till 2050. EERA är Europas största energiforskningsgemenskap, som sammanför mer än 250 organisationer från 31 länder. EERA samordnar sin forskningsverksamhet genom 18 gemensamma program och är en nyckelaktör i Europeiska unionens strategiska energiteknikplan (SET). För ytterligare information, se https://www.eera-set.eu/.

Kontakt RISE
Claudia Nilsson, kommunikationschef division Säkerhet och transport, RISE
Mail: claudia.nilsson@ri.se

Kontakt EERA
Maria Luisa Fernandez Vanoni, kommunikationschef EERA
Mail:ml.fernandez@eera-set.eu