Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

RISE delaktigt i Europas nya superdator

20 juni 2023, 13:31

Sverige kommer att vara värd för Europas nya superdator. Det europeiska organet för högpresterande datorberäkningar, European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), har gett uppdraget att bygga nästa superdator till Sverige och Linköpings universitet i samarbete med RISE.

Superdatorn Arrhenius kommer att kunna utföra minst 10^16 (tio miljoner miljarder) flyttalsoperationer per sekund och ska byggas och underhållas av Linköpings universitet i samarbete med RISE. Systemet är tillgängligt för ett brett spektrum av europeiska användare, oavsett var i Europa de befinner sig, inom såväl akademin som industrin och offentlig sektor.

- Superdatorer kan användas för en mängd tillämpningar, exempelvis artificiell intelligens och maskininlärning, simulering av fysikaliska och kemiska processer, och andra kapacitetskrävande tillämpningar som behöver hög beräkningsprestanda. Just det här systemet har som mål att säkerställa en hög säkerhetsnivå och dataintegritet som krävs för att göra beräkningar med känsliga data och produktutveckling av privata företag, säger Thor Wikfeldt föreståndare för det nationella kompetenscentret för storskaliga beräkningar (ENCCS), vid RISE.

RISE kommer vara djupt involverat med att säkerställa att användare från industri och offentlig sektor effektivt och produktivt kan utnyttja Arrhenius. ENCCS, det svenska HPC kompetenscentret, har redan utvecklat den kompetens som krävs för att hjälpa befintliga och potentiella HPC-användare inom industri och offentlig sektor att använda HPC resurser effektivt. Detta arbete kommer nu accelereras med utökat fokus på att förstärka små och medelstora företag genom kunskapsöverföring, utbildning inom HPC och relaterade områden.

- Vill man ha stöd med att få tillgång till Arrhenius eller andra superdatorsystem i Europa är det bara att kontakta oss på RISE. Vi erbjuder konkret individuell rådgivning för att komma i gång, och programmeringsstöd för att anpassa programvara för att köras på superdatorer, säger Thor Wikfeldt.

Genom placeringen i Sverige kommer Arrhenius att vara både klimat- och kostnadseffektiv eftersom Sverige har bland de lägsta utsläppen av växthusgaser per kilowattimme i Europa.

 

Presskontakt:

Thor Wikfeldt, föreståndare för det nationella kompetenscentret för storskaliga beräkningar (ENCCS) vid RISE

E-post: thor.wikfeldt@ri.se