Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt projekt för avskiljning och lagring av koldioxid i svensk cementindustri

28 augusti 2023, 09:10

RISE och projektpartnern Heidelberg Materials startar ett nytt projekt med titeln "Logistics for Carbon Capture and Storage in the cement industry (LoCCS)". Projektet bidrar utvecklingen av ett tillförlitligt, kostnads- och miljöeffektivt logistiksystem för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i den svenska cementindustrin.

Cementindustrin i Sverige står inför en stor klimatomställning. En central del i omställningen är koldioxidavskiljning och lagring (CCS) som med ambitiöst uppsatt mål ska implementeras i Sverige 2030. CCS är ett sätt att minska koldioxidutsläppen genom att fånga upp den producerade koldioxiden, transportera den och sedan lagra den djupt under jorden.

För att CCS skall kunna realiseras krävs ett tillförlitligt samt kostnads- och miljöeffektivt logistiksystem för CO2, vilket för den svenska cementproduktionen på Gotland innebär CO2-transporter med fartyg. Gotlands geografiska läge möjliggör också nya samarbetsmöjligheter i Östersjöregionen och norra Europa.

– Vi är glada över möjligheten att vidareutveckla logistikupplägget kring CCS för att uppnå effektiva CO2-flöden från avskiljning till lagring, säger Per Wide, senior forskare och projektledare på RISE.

Förståelse kring vilka begränsningar och möjligheter olika val inom logistiksystemet ger är viktiga. Bland annat för att undvika påtvingade utsläpp av CO2 på grund av störningar i logistiksystemet.

Detta projekt ger en plattform för samarbete mellan aktörer involverade i CCS-logistik kopplat till den svenska cementindustrin, såsom producenter av CO2, mellanlagringsaktörer, transportleverantörer och slutlagrare i Östersjöregionen och norra Europa.

– Att öka förståelsen kring dessa aktörer stödjer cementindustrin i Sverige i de viktiga beslut som behöver tas för att uppnå ett effektivt och pålitligt logistiksystem för CCS, säger Marcus Laurent på Heidelberg Materials.

Projektet finansieras av EU och Tillväxtverket via det nationella programmet för ”Fonden för en rättvis omställning 2021–2027” och pågår från april 2023 till sista mars 2026.

 

Presskontakt:

Vendela Santén, RISE

vendela.santen@sspa.se