Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt forskningsprojekt tar ett brett grepp om svensk beredskap

29 februari 2024, 11:17

När Sveriges civila försvar snabbt ska rustas upp gäller det att använda resurserna effektivt. Då krävs kunskap om vilka satsningar som gör mest nytta, vilket är centralt i ett nytt SNS-projekt där RISE är delaktiga.

Nu har arbetet inletts inom forskningsprojektet SNS Beredskapskommission. Det ska pågå under tre år med fokus på samhällsekonomiskt effektiv beredskap. En särskild forskargrupp har knutits till projektet under ledning av Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Nyligen hölls ett inledande seminarium. Samtidigt samlades projektets referensgrupp för första gången med aktörer från civilsamhälle, näringsliv och offentlig förvaltning.

- I dag är tyvärr hoten mot Sverige både skarpare och mer komplexa än tidigare. Då är det givet att satsa på stärkt beredskap, men långt ifrån lika självklart hur det ska ske. Vi som engagerar oss i projektet vill bidra till kunskap om vilka insatser som gör mest nytta, säger referensgruppens ordförande Annemarie Gardshol, koncernchef och vd för PostNord.

- Det är viktigt att stärka forskning och innovation inom totalförsvar och beredskap. Genom samverkan och forskning som beslutsunderlag kan vi gemensamt komma till konkreta åtgärder. Jag ser fram mot hur referensgruppen kan bidra till att forskningen tar nya steg, säger Elenor Bernelow Loyd, VP total defence på RISE.

Arbetet inom SNS Beredskapskommission berör alltifrån säkerhetsläget till klimatförändringarna och risken för nya pandemier. En utgångspunkt är att det krävs gemensamma insatser från olika samhällsaktörer för att bygga god motståndskraft.

- Näringslivet har en central roll i samhällets beredskap. Samtidigt ställer omvärldsläget nya krav på civilsamhälle och offentlig sektor. Här har SNS Beredskapskommission en brobyggande roll. Projektet ger en plattform för att diskutera och utbyta erfarenheter av olika åtgärder. På så vis vill vi förutom att bidra med forskning också öka aktörernas förståelse för varandras roller och verksamheter, säger Anna Norén, ansvarig forskningsledare för projektet.

 

REFERENSGRUPPEN BESTÅR AV

AB Volvo, Adda, Apoteket, Arla Foods, Ellevio, Energimyndigheten, Ericsson, Finansdepartementet, Finansinspektionen, Försvarsdepartementet, Försvarshögskolan, Helsingborg stad, ICA Gruppen, Keolis, Livsmedelsverket, LO, Länsstyrelsen Stockholm, MSB, Postnord, Region Stockholm, RISE, Saab, Svenska Bankföreningen, Svenska kraftnät, Svenska kyrkan, Trafikverket

 

Kontakt:

Elenor Bernelow Loyd, VP total defence på RISE, elenor.bernelow.loyd@ri.se