Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Nytt avtal mellan Stockholms universitet och RISE

25 augusti 2022, 11:56

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och RISE VD Pia Sandvik ser fram emot ett fördjupat samarbete.

Stockholms universitet och RISE, Research Institutes of Sweden, har tecknat ett nytt ramavtal för samverkan inom utbildning, forskning och samhällsutveckling för att tillsammans bättre möta långsiktiga utmaningar.

Ett övergripande mål med det nya avtalet är gemensam organisering kring samverkan mellan parterna för mer samarbete och ökad rörlighet mellan akademi, institut och det omgivande samhället. Största delen av samarbetet mellan RISE och Stockholms universitet består i en rad gemensamma forskningsprojekt som initierats och genomförs av forskare hos institutet och universitetet. Det nya ramavtalet för samarbete beskriver arbete utöver pågående projekt och avser att komplettera det redan pågående samarbetet och initiera nya samarbeten.

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och RISE VD Pia Sandvik ser fram emot ett fördjupat samarbete.
– Det är mycket glädjande att vi nu har ett nytt avtal på plats, där vi hoppas kunna utveckla vårt redan goda samarbete, även inom nya områden. Bra samarbeten grundläggs ju bottom-up, men med det nya avtalet har vi en ram som kan stödja goda forskaridéer, säger Astrid Söderbergh Widding.
– De samhällsutmaningar vi står inför, som till exempel energiförsörjning, grön omställning och samhällssäkerhet kräver multidisciplinära angreppsätt och lösningar som är beroende av teknik i interaktion med människor och samhälle. Därför är det viktigt att vi nu fortsätter samarbetet mellan RISE och SU, ett samarbete som har alla förutsättningar att bidra till lösningar för en mer hållbar framtid, säger Pia Sandvik.

Stockholms universitet och RISE har redan tidigare samverkat på flera plan och bland pågående och planerade projekt kan bland annat följande nämnas.

· Digitalisering och lärande med ett projekt om lärares rörelsemönster i klassrummet, förnyelse för livslångt lärande och nya tekniklösningar.
· Materialanalys med fokus på bland annat hur man kan dela information om instrument och kapacitet och en tänkt gemensam infrastrukturdag.
· Neuroperception där Stockholms universitet och RISE hoppas hitta samarbetsmöjligheter inom 5.-6 delområden. 

För mer information:

Niklas Jälevik, presschef RISE, 072-727 53 14, niklas.jalevik@ri.se