Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya ISO-standarder för cirkulär ekonomi

28 maj 2024, 10:24

Nu har ISO lanserat nya internationella standarder för cirkulär ekonomi. Detta är ett stort steg framåt mot ett mer resurseffektivt samhälle. RISE har varit delaktiga i utvecklingen och ser en stor potential.

- Dessa nya internationella standarder är en viktig väg mot en mer hållbar framtid. Organisationer som använder ISO:s nya standarder kan minska sitt ekologiska fotavtryck och samtidigt se nya affärsmöjligheter öppna sig. Standarderna ger vägledning för att bygga starkare och mer hållbara affärsmodeller och därmed bidra till en grön omställning, säger Raul Carlsson, Senior forskare på RISE, och en av experterna i utvecklingen av standarderna för cirkulär ekonomi.

ISO:s nya standarder är utvecklade av experter och intressenter med deltagare från 100 länder och syftar först och främst till att ge en konsensusbaserad samsyn om vad en cirkulär ekonomi är, och till att vägleda organisationer och företag världen över i att globalt harmoniserat integrera cirkulära principer i sina verksamheter.

- De nya standarderna erbjuder en ram för hur företag kan mäta och minska avfall och annan resursförbrukning samtidigt som värdet hos resurserna bibehålls eller ökar i värde. Exempelvis genom att ge längre livslängd åt produkter eller genom att omvandla avfall till resurser. Vi vet att standarden är efterlängtad och tror på ett bra genomslag som ger reella effekter, säger Raul Carlsson, Senior forskare på RISE.

Standarderna beskriver hur värden kan skapas och bibehållas genom ökad samverkan över cirkulära värdekedjor och värdenätverk och listar praktiska indikatorer för företag att bedöma och mäta resursbesparingar. Till exempel andel återanvända, återvunna och förnybara resurser i fysiska produkter och andel produkter eller komponenter som återanvänds.  

 

För mer info:

Raul Carlsson, Senior researcher RISE, +46 706 15 12 54 raul.carlsson@ri.se

ISO:s nya standard:

ISO/TC 323 - Circular economy