Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nu ska mängden återvunnen plast i nya bilar öka

26 mars 2024, 08:40

Enligt ett förslag till ny förordning från EU-kommissionen ska minst 25 procent av plasten i nya bilar vara externt återvunnen plast och minst 6 procent ska komma från fordon, senast år 2030. Projektet CIRCUS, som drivs av RISE, undersöker nu fordonsindustrins och återvinningsindustrins utveckling mot detta mål. I projektet deltar bland andra Volvo Cars, Polestar och Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund.

- Vi kommer att undersöka alla delar i kedjan. Från design av fordon för cirkulär materialåtervinning till bildelarnas demonterbarhet, återanvändnings- och återvinningspotential. Affärsmodeller och miljösystemanalyser ingår också i projektet. Att vi har med nyckelaktörer i branschen i projektet är helt nödvändigt för att på allvar kunna bidra till fordonsindustrins omställning, säger Annika Boss, från RISE som är projektledare för CIRCUS.

Förslagen i ELV-förordningen (end of life-vehicles), kommer, om de går igenom, att ställa högra krav på bilindustrin. Minst 30 procent av all plast från fordon ska materialåtervinnas till 2030. Nya fordon ska ha minst 25 procent externt återvunnen plast, varav 6 procent ska komma från fordon. Den återvunna plast som används idag i nya bilar kommer till största delen från industrispill, vilket inte räknas som externt återvunnen i ELV-förordningen.

- Att skapa olika sätt att få tillbaka ”vårt” material efter reparationer och vid skrotning är en viktig del i vår strävan att bli mer cirkulära och därmed minska vår miljöbelastning. Bilen är en komplex produkt som kräver komplexa material som vi behöver kunskap om för att kunna få tillbaka i cirkulära loopar till samma användningsområde så långt det är möjligt, säger Tom Engblom, specialist inom området cirkulär återanvändning och återvinning på Volvo Cars.

I projektet utvärderas bildelar av plast och plasternas demonterbarhet, återanvändnings- respektive återvinningspotential. Kvaliteten på plasten analyseras. Design för cirkulär materialanvändning ingår också i projektet samt kostnads- och intäktsberäkningar för cirkulära affärsmodeller och miljösystemanalyser.

- Det här är ett viktigt projekt för hela branschen för att undersöka och möjliggöra cirkulära flöden i det uttjänta fordonets slutfas. Den är en stor utmaning och det kommer krävas samarbeten för att vi ska skapa en hållbar hantering, ekonomiskt och miljömässigt, av dessa fordon. Därför är ett sådant här projekt otroligt värdefullt när aktörer från alla delar i värdekedjan kan mötas, säger Andreas Frössberg, vd på Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund.

Projektet CIRCUS har stor potential att på sikt bidra till avfallsminimering, spara materialresurser, minska behovet av fossil råvara och minska utsläppen av växthusgaser från förbränning av plast i fordon. Projektet pågår till våren 2026 och finansieras av Vinnova. Partners i CIRCUS är: Volvo Cars, Polestar, IAC, Plasman, KB Components, MOCOM, Rondo Plast, BASF, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Stena Recycling, Mobility Sweden, Jönköpings Bildemontering, Walters Bildelar och Eklunds Bildelslager.

 

 

Presskontakt:

Annika Boss, RISE, projektledare CIRCUS, annika.boss@ri.se