Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hållbar ytbehandling

SurfCenter - Planeringsworkshop

Välkommen till en inspirationsdag för idéutbyte på väg mot att bygga ett kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlingsindustri, SurfCenter. Vi välkomnar deltagare från industri, akademi, institut och myndigheter att delta.

Under 2021 inledde RISE en satsning på att inrätta ett kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlingsindustri: SurfCenter. Syftet med SurfCenter är att genom ett omfattande arbete övervinna de hållbarhetsutmaningar (ekonomiska, sociala och ekologiska), som ytbehandlingsindustrin står inför med ett långsiktigt perspektiv på tio år (fr.o.m. 2024). Genom att sammanföra forskningsinstitut, universitet och företag (från OEM till små och medelstora företag) kommer SurfCenter att vara ett centrum för excellent forskning fokuserat på att utveckla den bästa tillgängliga tekniken för snabb inkorporering i produktionslinjer och att se över hela livscykeln för de aktuella processerna. Ytterligare information finns som nedladdningsbara dokument längre ner på sidan.

Att bygga ett kompetenscentrum är ett stort uppdrag som kräver en tvärvetenskaplig grupprepresentant från företag och forskningsorganisationer som kan definiera en vision och en strategi för centret. Därför bjuder vi in alla intresserade att delta i den första planeringsworkshopen för SurfCenter som hålls den 21 april 2022 i Mölndal (se informationsrutan).

Syfte med dagen:

  • Planering av verksamhet och roadmap för kompetenscentrum SurfCenter

Innehåll:

  • Seminariedel med erfarenheter från liknande samarbeten
  • Presentation av planeringsprojekt SurfCenter
  • Sammanfattning av bakgrund/omvärldsanalys
  • Workshop: Behovsinventering från industriparter
  • Rundvandring på RISE i Mölndal

Detta är ett kostnadsfritt evenemang med syfte att samla industri, akademi och institut med aktiva roller inom området ytbehandling och hållbarhet för att lyssna, diskutera och bidra till planeringen av SurfCenter. Sprid gärna information om denna workshop - alla är välkomna att registrera sig genom att trycka på knappen ”Anmälan" till höger på sidan.

SurfCenter - Planeringsworkshop
21 apr 2022
10:00-15:00
RISE Argongatan 30, Mölndal
19 april 2022

Kostnadsfritt

50
Fysiskt, Workshop,
Program
Ta del av innehåll i efterhand
Program

Ett detaljerat program kommer att publiceras inom kort.

Ta del av innehåll i efterhand
Charlotte Ireholm

Kontaktperson

Charlotte Ireholm

Forskare

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mikael Järn

Kontaktperson

Mikael Järn

Filosofie Doktor

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Funktionella ytor

En ytas egenskap är ofta avgörande för funktionen hos ett material. Inom RISE har vi expertis inom ytbehandling, ytmodifiering och ytbeläggningar, och kan hjälpa dig uppnå önskad funktion hos en yta eller ett material.
Expertis

Ytbehandling

Hur påverkas en lackerad yta av fläckar med fett eller oxider? Ytbehandling av olika material blir allt viktigare för process- och produktutveckling. På RISE har vi kunskap, resurser och kompetens att både ytbehandla och utvärdera…
Test & demo

Paint center

Vid testbädden Paint center kan företag prova och utvärdera olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger för de flesta typer av lackering. Vi har expertis genom hela värdekedjan, från kemikalie- och utrustnin…
Expertis

Torr förbehandling med plasma och laser

Med plasma och laser är det möjligt att snabbt rengöra och förändra en yta kemiskt och strukturellt. Metoderna kan användas för att skapa starkare och tillförlitliga limförband eller lackskikt. RISE använder torr förbehandling för…
Expertis

Korrosionsskydd

Korrosion eller rost kan bekämpas på många sätt. Vilken metod för korrosionsskydd som är mest lämplig i det enskilda fallet beror på faktorer som aktuell miljö, applikationsområden, livslängdskrav med mera.
Expertis

Nanoteknologi

I nanomaterialskalan (under 100 nm) uppstår unika egenskaper, till exempel optiska, elektroniska, mekaniska och magnetiska. RISE erbjuder ett brett spektrum av expertis som hjälper dig att aktivera dessa unika egenskaper i din pro…
Expertis

Ytanalys

Inom materialdesign är ytans egenskaper hos din produkt ofta mycket viktiga för att uppnå önskad prestanda. Ytanalyser hos RISE kan ge lösningar på många av dina utmaningar, till exempel att använda vid felsökning av din produkt.
Test & demo

Ytanalys och ytdesign

Ytanalys och ytdesign testbädden innefattar laboratorier utrustade för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner. Vi på RISE erbjuder en helhetslösning för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktione…