Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
kompetens

MIKROMERITER - ett sätt att synliggöra kompetens

Är mikromeriter ett nytt sätt att digitalt dokumentera, synliggöra och tillgängliggöra kompetens? Kompetens utvecklad genom lärande, som är mindre i sin omfattning, och som kan vara både formell eller utvecklad genom arbete eller andra erfarenheter. Som kan samexistera med befintligt formellt lärande på olika nivåer och i olika omfattning. Detta är

Projektet Komptenspasset bjuder nu in till ett event den 2 maj i Stockholm på temat ”Mikromeriter och dess potentiella möjligheter”. Begreppet mikromeriter är inget nytt i internationell kontext och EU arbetar sedan flera år med att ta fram en rekommendation för ”micro-credentials”, som nu också börjar få olika effekter i Sverige. Allt fler organisationer upptäcker att det livslånga lärandet kräver kontinuerliga lärandeinsatser, men att vi saknar en standard för hur man dokumenterar dessa: för individens, arbetsgivarens och samhällets skull.

Detta är nu även något Sverige arbetar med genom det utforskande arbetet i Kompetenspasset. I projektet försöker vi främja synliggörande av kompetensutvecklingsinsatser, formella såväl som icke-formella, som stärker individers anställningsbarhet och som möter arbetsmarknadens behov.  

Som ett led i arbetet med att ta fram ett förslag på en systematisk modell och en teknisk pilotlösning som stödjer framtagning, dokumentation och användning finns flera aktörer som fungerar som piloter inom ramen för projektet och som både bidrar till att utveckla, pröva och kvalitetssäkra modellen.

Denna konferens vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Den vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare och är osäker på om mikromeriter kan lösa många av de utmaningar som kompetensområdet står inför. Samt dig som bara vill uppdatera dig kring vad som händer i projektet inför de planer ni kanske har i framtiden.
Kanske är du till och med intresserad av att vara en av piloterna som är först ut att testa projektets lösning?

Under dagen kommer vi att presentera projektets arbete hitintills, prata om definitionen av mikromeriter och hur de kan främja det nationella arbetet med kompetensförsörjning och det livslånga lärandet.  Vi kommer också få höra projektets pilotverksamheter berätta om sina erfarenheter och visioner samt adressera frågetecken som uppkommit inom området. Möjligheter att träffa andra intressenter och byta kunskaper och tankar är en viktig del av dagen för att låta fler ta del av och inspireras av möjligheterna med mikromeriter.

Välkommen med din anmälan till en dag full av kunskap- och erfarenhetsutbyte, dialoger och nätverkande.


Konferensen är en fysisk sammankomst men det kommer finnas möjligheter att lyssna in live.
Observera att deltagande online innebär att det inte finns möjlighet att delta i diskussioner och dialoger, nätverkande eller ha möjlighet att framföra synpunkter eller frågeställningar.

Event 2 Maj 2023 - Sthlm/online
02 maj 2023
10:00-15:00
Klarabergsviadukten 70, Stockholm, Sverige
Karta
21 april 2023

Kostnadsfritt

100
Hybrid,
Kristina Söderberg

Kontaktperson

Kristina Söderberg

Projektledare

+46 70 631 31 76

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Gabriella Kalteneckar

Kontaktperson

Gabriella Kalteneckar

+46 10 228 46 31

Läs mer om Gabriella

Kontakta Gabriella
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakta oss

Välkommen att använd formuläret om du har frågor om eventet.
(OBS ej för anmälan, se separat anmälan längre upp) 

CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.