Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
LCA metoden över bild från Ytterby gruva
Foto: Cecilia Wästerlid

LCA för gruv- och utvinningsindustri - projektskaparworkshop

Sverige räknas som EU:s största gruvnation och nu vill vi, tillsammans med er i gruv- och utvinningsbranschen, produkttillverkare och återvinnare, kraftsamla till ett strategiskt projekt för att reda ut hur livscykelanalys, LCA, kan användas för att utvärdera hållbarhet och i förlängningen minska miljöpåverkan.

I allt fler sammanhang efterfrågas livscykelanalyser, LCA, med gruvindustrin som en självklar del. Det är bland annat i redovisningsdirektivet CSRD, EU:s batteriförordning och EU:s förordning om kritiska råmaterial.

Vi ser att svensk gruvnäring har jämförelsevis hög hållbarhet inom miljö, sociala frågor och ekonomi. Förutom att följa lagkrav är en väl underbyggd LCA en konkurrensfördel i marknadsföring, produkt- och miljömärkningar, policy- och strategiarbete och för att attrahera investeringar. LCA är också ett verktyg som hjälper till att identifiera den miljömässiga förbättringspotentialen. Det finns flera publicerade metoder och standarder som ger riktlinjer på en övergripande nivå för hur en LCA ska genomföras, men det saknas branschspecifika riktlinjer för hur metoder, databaser, modeller och system bäst används för gruv- och utvinningsindustrin. Det vill vi ändra på och tror att vi bäst gör det i ett samarbetsprojekt inom branschen.

För att bygga vår gemensamma projektansökan bjuder vi in till en projektskaparworkshop för att förstå hur LCA används inom gruvnäringen idag och hur metodik och tillämpning bättre kan anpassas och harmoniseras med sektorns behov. Workshopen genomförs inom ramen för en strategisk förstudie finansierad av SIP Swedish Mining Innovation.

Inbjudan riktar sig till alla som är intresserade av LCA-frågor specifikt inom gruv- och utvinningssektorn och som tillsammans med oss andra vill arbeta i, eller via referens- eller styrgrupp följa ett kommande projekt för hur LCA bäst kan nyttjas för redovisning av hållbarhet ur perspektiven miljö, sociala frågor och ekonomi. Deltagande i workshopen betyder inte att man måste vara med i den kommande projektansökan. 

Mötet hålls på svenska och/eller engelska beroende på deltagarnas preferens.

Visst låter det kul! Anmäl dig gärna nu, men senast 22 augusti. Välkommen!

Datum och tid
29 aug 2024
10:00-16:00
RISE lokaler, Drottning Kristinas väg 61, Stockholm, Sverige
Karta
22 augusti 2024

Kostnadsfritt. 
Vi bjuder på lunch och fika.

30
Workshop,
Program
Program
  • Kortare introduktion till området LCA för gruv- och utvinningsindustrin.
  • Identifiera behov, problem och prioriteringar för LCA-arbete inom gruv- och utvinningsindustrin för de hållbarhetsaspekter som är viktigast att redovisa.
  • Sätta relevanta effektmål för projektet.
  • Skapa struktur för ett projekt om LCA inom gruv- och utvinningsindustrin inkluderande
Cecilia Wästerlid

Kontaktperson

Cecilia Wästerlid

Projektledare

+46 10 516 57 87

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Fråga om workshop LCA för gruv- och utvinningsindustri

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.