Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskningsinstitutet RISE har en nyckelroll för utvecklingen av AI i Sverige

20 maj 2024, 12:46

Vid AI-kommissionens besök på RISE fredag 17 maj överlämnades rapporten ”The State of AI by RISE” till kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg. Med över 3000 experter driver RISE AI-innovation genom att kombinera djup teknisk expertis med branschspecifik domänkunskap. Rapporten visar hur RISE leder utvecklingen och implementeringen av AI för att stärka Sveriges position inom tillämpad AI.

- RISE spelar en central roll för AI i Sverige. Dels genom en stor mängd projekt som direkt kommer näringsliv och samhälle till nytta, dels genom att samla olika aktörer för att driva utvecklingen framåt. Eftersom AI berör alla branscher är RISE breda expertis oerhört värdefull, säger Malin Frenning VD RISE.

image received via email

RISE VD Malin Frenning överlämnar rapporten The State of AI by RISE till AI-kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg. Foto: Apostolos Vasileiadis, RISE

Som en neutral forsknings- och innovationspartner för både industri och offentlig sektor omvandlar RISE forskningskunskap till innovativa produkter, tjänster och värdeskapande, vilket stärker konkurrenskraft och hållbar utveckling. RISE strategi är att integrera ledande expertis och breda kapaciteter för att möta dagens stora utmaningar och möjligheter genom AI.

- Vi tittar särskilt på regelverken och sätt att test och verifiera AI. Sverige kan bli ett föregångsland genom att tillämpa EU:s AI Act med nationella standarder och regler. Våra företag och offentlig sektor behöver ett ramverk för att kunna få kraft i utvecklingen och här kan RISE bidra, säger Hanifeh Khayyeri, avdelningschef Datavetenskap på RISE.

AI fungerar som spetsen för digitalisering och öppnar nya möjligheter inom alla sektorer. Effektiv AI-implementering kräver samarbete och expertis inom olika domäner för att definiera tydliga visioner för en AI-driven framtid inom områden så olika som exempelvis läkemedelsutveckling, energihantering och offentlig förvaltning.

Centrum för tillämpad AI på RISE leder ett forskningsprogram inom AI och erbjuder nödvändig expertis för AI-initiativ inom RISE alla områden. Centret inkluderar 50 AI-forskare inom olika forsknings- och arbetsgrupper och förvaltar ett nätverk av över 70 AI-ambassadörer för olika domäner, utöver det primära AI-nätverket på RISE med över 500 forskare.

- Vi driver spännande projekt inom alla sektorer av näringsliv och samhälle.  Jordbruk och livsmedel, cybersäkerhet, hälsosektorn, energiområdet och internationell sjöfart är några områden där Centrum för tillämpad AI på RISE driver på utvecklingen, säger Hanifeh Khayyeri, RISE. State of AI by RISE är en väldigt kondenserad rapport där man kan bli inspirerad och förstå vilken spets och bredd som finns på RISE och som är tillgänglig för alla samhällsaktörer i Sverige, avslutar Hanifeh.

 

Läs rapporten State of AI by RISE:

State-of-AI-by-RISE_2024.pdf

Mer info:

Hanifeh Khayyeri, avdelningschef Datavetenskap på RISE

hanifeh.khayyeri@ri.se