Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Europa behöver 10 miljoner värmepumpar under de kommande 5 åren - Sverige banar vägen för Europa

26 maj 2023, 07:43

EU har i sin skrivelse REPowerEU* slagit fast att Europa behöver 10 miljoner värmepumpar under de kommande 5 åren. Samtidigt har IEA i sin rapport The Future of Heat Pumps** identifierat värmepumpar som en nyckelteknologi för att minska CO2-utsläppen från värmesektorn och nå klimatmålen 2030. Under det svenska ordförandeskapet för EU får vi nu unika möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter av övergången från fossila bränslen till värmepumpar. Hur gick det till? Vilka var incitamenten? Vad kan Europa lära av det?

Den 26 maj samlas några av Europas viktigaste beslutsfattare, forskare och industrirepresentanter på internationell nivå (se bifogat program***) på konferensen Decarbonisation of the European heating sector på Tekniska Museet i Stockholm. På konferensen presenteras den energipolitiska utvecklingen inom den europeiska värmesektorn med fokus på möjligheterna med värmepumpar – där Sverige sedan många år ses som ett föregångsland. Svenska pionjärer inom hållbara energilösningar delar även med sig av sina kunskaper om och erfarenheter av övergången från fossila bränslen till värmepumpar samt diskuterar hur de kan tillämpas på andra marknader i Europa.

"Om vi ska nå målet, i det förnybarhetsdirektiv som just antagits, avseende 42,5% förnybar energi år 2030 är det nödvändigt att även uppvärmningssektorn elektrifieras. Detta kräver en massiv satsning på värmepumpar!"

Björn Palm, professor i energiteknik KTH

 

”I Sverige har vi lyckats ställa om till fossilfri och effektiv uppvärmning med värmepumpar, mycket tack vare en framgångsrik samverkan mellan akademi, institut, industri och myndigheter. Vi har därmed starkt bidragit till att utveckla tekniken och visat att den fungerar på en mogen marknad. Detta gör att den nu finns tillgänglig för resten av Europa, nu när de verkligen behöver den för att nå klimatmålen och säkra energiförsörjningen."

Caroline Haglund Stignor, Fokusområdesledare Energieffektivitet RISE och biträdande chef Heat Pump Center

Evenemanget arrangeras av Tekniska Museet, forskningsinstitutet RISE, som stöttat tekniken i hela innovationsprocessen, KTH Kungliga Tekniska Högskolan som har forskat på värmepumpstekniken, Heat Pump Centre - HPT TCP by IEA som faciliterar internationellt forskningssamarbete och NIBE som utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981. Platsen för evenemanget är Tekniska museet med välkomstmottagning och förhandsvisning av Wisdome Stockholm, ett världsunikt och redan före invigningen prisbelönt byggnads- och vetenskapligt forskningsprojekt som bokstavligen är framtiden när det kommer till klimatisering, hållbara energilösningar och att tänja på gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä.

RISE har stöttat utrullningen av värmepumpsteknik, med allt från tidig forskning till vidareutveckling, marknadstillträde, kvalitetssäkring, standardisering och stöd vid policyutveckling mm. Vi är sedan 20 år tillbaka värdar för Heat Pump Centre, programkontoret och kommunikationscentrumet för IEAs samarbetsprogram för värmepumpande tekniker, HPT TCP by IEA. Därmed faciliterar vi internationellt forskningssamarbete och kommunicerar om teknikens möjligheter till olika målgrupper.

 

Presskontakter:

Niklas Jälevik, pressansvarig RISE, niklas.jalevik@ri.se, +46 72 727 53 14
Calle Ros-Pehrsson, pressansvarig Tekniska museet, calle.ros-pehrsson@tekniskamuseet.se, +46 8 450 57 10

Konferensen är endast för inbjudna men representanter från pressen är välkomna. Ingen anmälan behövs.

För mer information:

* REPowerEU

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

 ** The Future of Heat Pumps 

https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps

*** Konferensprogram

https://docs.nibe.se/sv/decarbonisation-of-the-european-heating-sector/