Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Energianvändning för datacenter och kryptovaluta-utvinning i Sverige

02 mars 2023, 08:49

Stora datacenter är en förutsättning för samhällets digitalisering och den gröna transformationen av industrier. ICE Datacenter vid RISE har nu i två rapporter till Energimyndigheten kartlagt utvecklingen för datacenter och kryptovalutautvinning och vilken påverkan detta ger på energisystemet. Rapporterna lyfter också behovet av att kontinuerligt följa utvecklingen av energianvändningen för digital infrastruktur och digitala system.

Den första rapporten belyser datacentrens nödvändighet för digitaliseringen och den gröna transformationen av industrier. Datacentrens energianvändning utgör idag 1-2 % av den globala elanvändningen. Studien omfattar olika typer av infrastrukturer för datacenter, från små interna anläggningar till stora molnanläggningar.

- Vi föreslår ett statligt policybaserat rapporteringskrav för datacenteroperatörer för att förbättra insynen och noggrannheten i energibedömningarna, säger Tor Björn Minde, chef vid ICE Datacenter på RISE.

Den svenska datacentermarknaden har haft en stark tillväxt under de senaste åren, drivet av den ökade närvaron av stora molnföretag i landet. Den nuvarande energianvändningen för datacenter i Sverige uppskattas av RISE till 2,8-3,2 TWh år 2022. Trenden med ökad energianvändning förväntas fortsätta, om än i långsammare takt. Studien förutspår att energianvändningen för datacenter i Sverige år 2025 kommer att uppgå till 4,0-4,4 TWh, med en mer försiktig uppskattning på 4,4-5,2 TWh år 2030.

- Dessutom kan datacenter bidra positivt till energisystemen genom att utföra toppbelastningsbegränsning och energiarbitrage och nyttja den överskottsvärme som genereras för uppvärmning, säger Tor Björn Minde.

Den andra rapporten fokuserar på en bedömning av energianvändningen i samband med utvinning av kryptovalutor i Sverige och dess inverkan på energisystemet. Framväxande teknik som blockchain, som möjliggör användning av kryptovalutor, har drivit på efterfrågan på infrastruktur och energianvändning. Vissa kryptovalutor kräver dock en betydande mängd el, vilket kan leda till miljöproblem. Rapporten fokuserar på infrastrukturer för utvinning av kryptovalutor. Energianvändningen har varit stabil sedan 2021, uppskattas till 1-1,5 TWh per år i Sverige, och förväntas minska till under 1 TWh år 2025 på grund av olika faktorer.

- Den svenska datacenterbranschen ligger i absolut framkant när det gäller hållbarhet, med ett växande antal innovationer och produkter från sektorn, säger Tor Björn Minde.

 

Presskontakt:

Tor Björn Minde, Enhetschef ICE Datacenter, RISE

 +46 70 624 29 59

 tor.bjorn.minde@ri.se

 

Om ICE Datacenter

Forsknings- och innovationsgruppen för datacenter i RISE, kallad ICE, https://ri.se/ice , är den ledande forskargruppen i Europa inom den akademiska världen. RISE samarbetar med ES2, USA:s ledande akademiska program. ICE grundades 2016 och har mer än 50 års kombinerad erfarenhet i teamet av seniora och juniora forskare. ICE har ett unikt testlabb med två datacentermoduler och testriggar för vätskekylning, luftkylning, edge, mikronät, OCP, värmeåtervinning. Den vetenskapliga ledaren är professor Jon Summers och laboratoriechefen är professor Tor Björn Minde. RISE arbetar i nära samarbete med industrin och i partnerprogrammet ingår Ericsson, Meta, Vattenfall, ABB, LTU, Vertiv och BP Castrol.