Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Energi- och näringsminister Ebba Busch invigde Sveriges toppmoderna testbädd för elektromobilitet – SEEL

01 september 2023, 11:26

Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sverige och Europa ska klara klimatmålen och invigningen av SEEL markerar en milstolpe i utvecklingen mot en mer hållbar transportsektor.

– Sverige har en stolt tradition inom fordonssektorn och med SEEL stärker vi landets konkurrenskraft ytterligare. Den testning och forskning som bedrivs här kommer att ha en avgörande plats för övergången till ett elektrifierat transportsystem. Med SEEL kan den svenska transportsektorn leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, säger Ebba Busch, energi- och näringsminister.

image received via email

Idag, fredagen den 1 september, invigdes SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory, som ägs av RISE och Chalmers och består av tre enheter i Göteborg, Nykvarn och Borås.

– RISE styrka är att samla aktörer för att kraftsamla och driva forskning och utveckling i världsklass. Hos SEEL möts industrin och forskningen för att accelerera omställningen inom elektrifiering och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft, säger Pia Sandvik, VD RISE.

– I de snabba omställningar som kommer att krävas är Chalmers roll som tekniskt universitet att bidra med forskningsgenombrotten och den ingenjörskompetens som krävs, men själva omställningen måste göras av många aktörer tillsammans. SEEL är ett fint exempel på just detta, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd Chalmers.

SEEL är Sveriges testbädd för elektromobilitet och ingår i den europeiska satsningen IPCEI Batteries tillsammans med företag från Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Polen och Tyskland. SEEL är en öppen testbädd där företag från Europa och övriga världen kan bedriva forskning och utveckling. SEEL fyller ett stort behov i transportsektorn och CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvo Group är aktiva parter i satsningen som kommer att bedriva utveckling vid de tre anläggningarna.

– Målet för SEEL är att öka takten i kunskapsuppbyggnaden och öka samarbetet för att påskynda utvecklingen av elektrifierade transporter. SEEL kommer även att bidra till att etablera en hållbar och konkurrenskraftig batterivärdekedja i Sverige och Europa. I testbäddens tre anläggningar kommer industri, institut och akademi prova ny teknik och säkerhet som nya elektrifierade transporter kräver, säger Henrik Svenningstorp, VD på SEEL.

SEELs huvudkontor och största anläggning med en yta på 13 000 kvadratmeter finns i Göteborg vid Gateway Säve. Här provas komponenter till personbilar, bussar och anläggningsmaskiner men även flygplan, fartyg och alla typer av batterisystem kan testas här.

SEELs anläggning i Nykvarn är inriktad mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av elektriska drivlinor för tunga fordon. Här har vi bland annat vår kraftigaste utrustning för provning av elektriska axlar.

Vårt labb för säkerhetskritisk provning av batterier i Borås är världsunikt. Här provar vi batterier och batteripack och säkerställer att de är säkra genom att utsätta dem för bland annat vibration, extrem temperatur, kortslutning, mekanisk chock och brand. Labbets vatten- och rökgasrening är världsledande inom området för att möta de miljö och hållbarhetskrav som ställs på våra kunder och på oss. Avfallet hanteras i en avancerad reningsanläggning, där rökpartiklar och giftiga delar av släckvatten avskiljs och deponeras.

 

FAKTA – Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL
SEEL är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag.

SEEL får ett statligt stöd om 575 miljoner kronor från Energimyndigheten. EU-kommissionen godkände i december 2019 att det statliga stödet sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. I projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater. Det omfattar stora europeiska satsningar inom råvaror och avancerade material för batterier, battericeller och moduler, hela batterisystem samt användning, återvinning och förädling av återvunna material. Satsningen sker inom ramen för European Battery Alliance.

 

Kontakt
Henrik Svenningstorp, VD SEEL
Telefon: +46 73 840 59 14 Mail: henrik.svenningstorp@ri.se

Niklas Jälevik, presschef RISE
Telefon: +46 72 727 53 14 Mail: niklas.jalevik@ri.se

Henrik Dahlberg, Enhetschef medierelationer Chalmers
Telefon: +46 73 448 78 67 Mail: henrik.dahlberg@chalmers.se