Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Dataspelsbranschen i Sverige – en nyckel för tillväxt, innovation och konkurrenskraft

02 oktober 2023, 10:06

Den 13 september höll RISE ett seminarium i Sveriges riksdag, tillsammans med Dataspelsbranschen, Science Park Skövde och Embracer. Inför riksdagsledamöter, tjänstemän och representanter från Regeringskansliet betonades potentialen hos den svenska dataspelsbranschen och behovet av en nationell strategi och samordning. 

Dataspel är en stark tillväxtbransch som står för över 4 procent av Sveriges totala tjänsteexport och svenska dataspelsföretag omsätter 58 miljarder, inräknat dotterbolag i utlandet. Men dataspelsbranschen utgör också en innovationskatalysator som har potential för hela Sveriges industri och näringsliv.  

 

- Dataspelbranschen är inte bara i framkant kring nya teknologier, som Artificiell Intelligens och Virtual Reality, utan också en viktig mötesplats mellan kreativ innovation och teknologi, säger Björn Flintberg, forskare på RISE och ansvarig för RISE GameNode. 

 

Seminariet i riksdagen inleddes med en presentation av dataspelbranschen och dess potential, med konkreta exempel på när spel använts inom andra områden så som arbetsmiljö, utbildning, sjukvård och brottsbekämpning.  

 

Tillsammans med Marcus Toftedahl, spelforskare och projektledare för Level Up på Science Park Skövde och Arman Teimouri, Head of Public Affairs på Embracer, lyfte Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen, de utmaningar som finns inom branschen. Inte minst på ett nationellt plan.  

 

- Den största flaskhalsen för företagen är alltjämt kompetensförsörjningen. Vi har idag fler anställda utanför Sverige än inom. Här behövs satsningar på utbildning, forskning, arbetskraftsinvandring, kompetensbreddning och produktivitetshöjningar. Vi vänder på alla stenar, säger Per Strömbäck.

Till skillnad från mer traditionella näringar saknar dataspelsbranschen en nationell struktur, som är vanligt i flera andra länder. Sverige är det fjärde största landet inom spel i EU, efter Frankrike, Tyskland och Finland. Medan dessa länder satsar nationellt på att utveckla branschen, har Sveriges utveckling skett från gräsrotsnivå, med lokalt och regionalt stöd men utan samordnade nationella insatser.  

 

- 2021 satsade Finland 120 miljoner kronor i dataspelbranschen, en satsning som över tid uppgått till över 1,5 miljarder. De säger själva att satsningen har genererat den bästa avkastningen av alla exportbranscher man investerat i, förklarar Björn Flintberg.  

 

Danmark och Norge visar liknande framgångsrika satsningar.  

 

- Danmarks dataspelbransch är 15 procent av Sveriges, men där har man nyligen beslutat att dedikera över 50 miljoner kronor till ett spelforskningsinstitut. Norge i sin tur, vars dataspelbransch utgör 2 procent av Sveriges, har en riktad nationell strategi för hur den ska växa, säger Björn Flintberg. 

 

Utöver den nationella strategin lyftes även behovet av forskning, riktade satsningar för utveckling av branschen samt att se över frågor kring bland annat arbetskraftsinvandring och immaterialrätt.

 

-  Vi ser stora utmaningar i kopplingen mellan akademi och dataspelsbranschen. Där tror vi att det nystartade Svenska Spelforskarrådet, en samlande aktör för svenska spelforskare, kommer att få en betydande roll för att kunna ta fram evidensbaserade riktlinjer och principer. För att fortsatt kunna utveckla den svenska dataspelbranschen behövs mer forskning kring till exempel samhällspåverkan, utvecklingsprocesser och affärsmodeller. Samverkan över både regionala och nationella gränser är en nyckel till framgång i denna globala industri, säger Marcus Toftedahl och fortsätter: 

 

- Vi har fått möjlighet att påbörja detta arbete genom Level Up, men för att arbetet ska kunna leva vidare efter projektets avslut kommer en nationell strategi vara en nödvändighet. Den svenska dataspelbranschen är alldeles för viktig som framtidindustri för att lämnas vind för våg. 

 

Avslutningsvis fick riksdagsledamöter, tjänstemän och representanter från Regeringskansliet ett medskick om att fortsätta diskussionen om hur Sverige kan dra nytta av en stark dataspelbransch och förverkliga dess potential och goda internationella rykte. De uppmanades också att ta med sig kunskapen in i utskotten kring hur dataspel kan bidra till att öka antalet ingenjörer, minska brottsligheten och skapa fler arbetstillfällen i landet. 

 

- Skogen, stålet, spelen, brukar jag säga lite provokativt för att markera dataspelbranschens potential som innovationskatalysator. Där möts ingenjörskonst, kreativt skapande och innovationskraft, tre komponenter som är viktiga för svensk konkurrenskraft, avslutar Björn Flintberg. 

 

 

För mer information, kontakta: 

 

Björn Flintberg, forskare, RISE 
bjorn.flintberg@ri.se, 0703-49 56 55

 

Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen 
per.stromback@dataspelsbranschen.se, 0708-43 62 14

 

Marcus Toftedahl, spelforskare och projektledare för Level Up, Science Park Skövde AB
marcus.toftedahl@scienceparkskovde.se, 0702-06 10 66 

 

Källa: Siffrorna som nämns är hämtade från Dataspelsbranschens Spelutvecklarindex 2021.