Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulära affärsmodeller kräver nya finansieringslösningar – färdplan visar vägen

28 november 2023, 08:43

Ett av de stora hindren för att cirkulära affärsmodeller ska kunna slå igenom är dagens finansieringssystem.  Den cirkulära ekonomin bygger på att produkter och material behåller sitt värde över längre tid, men det betyder också att de ekonomiska vinsterna kommer på längre sikt. Nu har Nordic Circular Hotspot, i samarbete med RISE, tagit fram en färdplan för finansiering av cirkulära affärsmodeller.

- Bankerna och kreditinstitutens vilja att ta risker och deras tidsramar för återbetalning av lån gör att företag med cirkulära affärsmodeller har svårt att få tillgång till lånefinansiering. Detta behöver företag, finanssektor, och reglerande myndigheter lösa tillsammans. Därför är det helt avgörande att vi i arbetet med färdplanen kunnat samla viktiga finansiella aktörer från hela Norden, säger Ann-Charlotte Mellquist från RISE.

Med färdplanen ökar den nordiska förmågan att svara upp mot det akuta behovet av att övergå till en cirkulär ekonomi för att begränsa klimatförändringar och miljökriser.  Nordic Circular Hotspot och RISE har arbetat tillsammans med en koalition av viktiga finansiella aktörer från hela Norden för att leda sektorn genom de utmaningar som är förknippade med finansiering av cirkulära satsningar.

Färdplanen för finansiering av cirkulära affärsmodeller arbetar inom tre områden, att öka kunskap och kapacitet inom området, att införliva cirkularitet i bankernas riskbedömningar och kreditprocesser, samt att öka investerares förmåga att bedöma cirkulära affärsmodeller.

- Banker, tillsynsmyndigheter, och andra finansiärer behöver bättre förstå cirkulära affärsmodeller och kunna hantera dem i sina riskbedömningar och investeringsprocesser. Norden ska vara en föregångare inom hållbara och innovativa finansieringslösningar och denna färdplan visar vägen, säger Ann-Charlotte Mellquist från RISE.

 

Presskontakt:

Ann-Charlotte Mellquist, senior researcher, Sustainable Business, RISE

ann-charlotte.mellquist@ri.se