Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Modern svängd byggnad

Fastighetssektorn måste ställa om

Det här är en blogg om fastigheter och energieffektivisering. Om forskning som leder till minskad energianvändning som leder till minskad miljöpåverkan. Men också om vad jag, i min forskarroll och projektledarvardag, tar del av för diskussioner kring innovation och trender.

Hur ska vi minska utsläppen och samtidigt tillgodose våra invånares behov av bostäder, mat på bordet, service och avfallshantering, och inte minst skapa möjligheter för ett gott liv både för oss och kommande generationer.
Detta är frågor som driver och engagerar mig både privat och på jobbet. Min yrkesmässiga mission ligger i linje med detta, och handlar om hur vi ska klara omställningen av fastighetssektorn för att nå miljömålen. 
I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för ca 40 % av vår slutliga energianvändning och ca 20 % av växthusgasutsläppen.

Ska vi klara klimatmålen så måste vi varje årtionde halvera våra CO2-utsläpp till atmosfären. Den här halveringen är något som går att applicera på många olika nivåer: planeten, landet, staden, företagen och på fastighetssektorn i stort. För att accelerera omställningen behövs innovativa tjänster som ofta förutsätter digitalisering.

Energieffektivitet och minskad energianvändning

För att klara omställningen måste vi jobba både med energieffektivisering och minskad energianvändning samtidigt som vi ställer om till förnyelsebar energi. Energieffektivisering handlar om teknik och systemutveckling för att det ska gå åt mindre energi per levererad enhet nytta. Exempelvis ger värmepumpande teknik effektivare uppvärmning är direktverkande el.

Något som är minst lika viktigt men som ofta försvinner i energisamtalet är vi måste se över våra behov och minska vår energianvändning. De absolut miljövänligaste kilowattimmarna är de som vi inte behöver använda! Det handlar om att faktiskt hushålla med våra resurser och använda dem på ett klokt sätt. Vi behöver förstå att man inte alltid behöver bygga nytt utan istället bli bättre på att använda befintliga fastigheter smartare och mer. Genom exempelvis digitaliserad access till byggnader och lokaler kan vi enklare utnyttja våra befintliga fastigheter under dygnets alla timmar.

Behovet av flexibilitetstjänster i bostads- och lokalsektorn kommer att öka dramatiskt

När vi fasar ut fossila energikällor så ersätts de av elenergi, och vi ser just nu en elektrifiering av både industri och fordonsparken. Samtidigt producerar vi mer förnyelsebar energi med följd att vår energiproduktion blir mer decentraliserad. När det blir trångt i elnäten behöver vi bygga in både mer smarthet och flexibilitet i systemen. Här diskuteras alltmer hur fastighetssektorn kan bidra till elnätet och energisystemet i stort genom att erbjuda flexibilitetstjänster. Ett sätt är att utnyttja möjligheten att lagra värme i byggnaden och styra uppvärmning till perioder under dygnet där det finns mer tillgänglig effekt i nätet. Vi behöver också minska elanvändningen när det är effekttoppar och nätet är som hårdast belastat.

Men, jag vill återkomma till det viktigaste, att vi behöver hushålla med våra resurser och använda dem på ett klokt sätt. För att göra det behöver aktörer från olika branscher och med olika erfarenheter få till en energi- och resurseffektiv omställning av fastighetssektor så att vi kan fortsätta att bo och verka inom våra planetära gränser.
 

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.