Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Techtextil
Foto: Maria Maukonen

Återvinning och spårbarhet i fokus på årets Techtextil

Förra veckan var det dags för Techtextil i Frankfurt, en stor textilmässa som anordnas vartannat år med fokus på teknisk textil. Materialutvecklare, fiberspinnare, vävare och maskintillverkare från olika delar av branschen och världen var på plats för att nätverka och trendspana inför framtiden. Självklart var RISE där för att göra detsamma.

För den som ännu inte besökt Frankfurt Messe, så liknar det en stor flygplats med långa gångar och rulltrappor som binder ihop olika utställningshallar på flera våningsplan. Hallarna var uppdelade i kategorier som fiber & garn, produktionstekniker, funktionell textil och beläggning, med fokus på bland annat bilindustrin, medicinteknik och geotextil. På plats var även olika forskningsinstitut och branschorganisationer. Mässan var extra välbesökt i år med 38 000 besökare, en 29 procentig ökning från tidigare år. För oss på RISE var det ett ypperligt tillfälle att träffa befintliga och potentiella projektpartners, sprida ordet om vad vi gör och uppdatera oss på vad som händer inom den tekniska textilsektorn.

Ett centralt ämne på årets Techtextil var återvinning. Textilindustrin är väl medveten om att återvinning är en väsentlig del i arbetet för att uppnå klimatmålen, men utmaningarna är fortfarande många. Att använda 100 % återvunna restströmmar och uppnå samma kvalitet som vid jungfruligt material är en av de största utmaningarna, speciellt för mer högpresterande material med tekniska applikationer. Många företag kan blanda in en viss procent termomekaniskt återvunnet textilavfall, oftast industriellt avfall, i sina fibrer och garner, men den största delen består ändå av nyproducerat material. 

Termomekanisk återvinning betyder att man smälter ner och extruderar ut avfallet till nya pellets, som sedan kan användas på nytt i smältspinningsprocessen. När man pratar om 100 % termomekaniskt återvunnen textil, är det primärt PET-flaskor som smälts ner och får nytt liv. Insikten om att detta inte är hållbart i längden och att metoderna för att återvinna textilier behöver förbättras, var utbredd bland mässans besökare och utställare. Här är det kemisk återvinning som kommit längst, vilket innebär att man bryter ner materialet till sina grunddelar och bygger upp det på nytt igen. Det genererar ett material med likvärdig kvalitet som vid nyproduktion. 

Men återvinning är också en fråga om kostnad. Termen ”Econogy”, som användes flitigt under Techtextil, med orden economy och ecology sammanslagna, understryker vikten av dessa två i balans. Så länge återvunna fibrer och garner är dyrare, kommer de ha svårt att konkurrera ut de jungfruliga. Här har dock den tekniska textilsektorn en fördel, eftersom produkterna oftast är dyrare och eventuellt kan bära en större råmaterialskostnad. 

Med det stundade digitala produktpasset som kommer att implementeras inom EU till 2030 var även spårbarhet ett återkommande ämne på Techtextil. Det digitala produktpasset, eller DPP som det också kallas, innebär att varje såld textilprodukt inom EU måste ha spårbar information om bland annat ursprung, materielinnehåll och hållbarhet. Tanken är att DPP ska förebygga textilavfall och förenkla för företag och konsumenter att göra hållbara val. Hur DPP ska fungera i praktiken är dock fortfarande under diskussion. Ett alternativ är QR-koder, fästa på samma sätt som tvättlappar, som kan förse konsumenten med information om produktens resa. Dessa QR-koder kan dock klippas av, eller försvinna under produktens livscykel, därför utvecklas även andra alternativ. Ett sådant är pigment som tillsätts under fiberspinningsprocessen, och kan spåras under hela livscykeln. 

Årets Techtextil var en livlig mässa, vilket är ett gott tecken för oss på RISE. Det betyder att forskning och utveckling fortfarande står högt på agendan för textilföretag runtom i Europa, trots det osäkra omvärldsläget. En sak är säker, för att klara framtidens utmaningar inom materialomställning behöver vi fortsätta träffas och samarbeta. 

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Efterbehandling av textilfibrer

RISE i Mölndal erbjuder en bred expertis inom efterbehandlingar av textilfibrer, från olika råmaterial och för olika ändamål. 
Tjänst

Semi-industriell smältspinning av multikomponenta textilfibrer

Hos RISE i Mölndal finns en semi-industriell utrustning för smältspinning som kan producera textila fibrer av termoplastisk polymer. Smältspinningslinan är utrustad med fyra extrudrar vilket ger möjlighet att kombinera upp till fy…
Test & demo

Textilfiberutveckling

Inom testbädden Textilfiberutveckling utvecklar RISE innovativa metoder och material för tillverkning av fibrer, garn och nonwoven från biobaserade och syntetiska råvaror. Här erbjuder vi expertis, tillverkningsmetoder samt materi…
Projekt

tExtended - Kunskapsbaserad blueprint för utökad textil cirkularitet

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsstater samla in textil separat från annat avfall senast 2025. För närvarande sker textilsorteringen för hand. Det behövs teknik och know-how för insamling, identifiering och automat…
Projekt

Closed-loop recycling of wool/synthetic blend textiles

I dagens textilproduktion används nästan uteslutande nyråvara. Mycket textil, särskilt kläder, har dessutom kort livslängd och hamnar sedan på soptippen eller bränns upp. Detta projekt ska bidra till att sluta materialcirkeln, ge…
Projekt

DoubleBio - Biobaserade och bionedbrytbara textilier

Projektet DoubleBio verkar för att utveckla en textilfiber som är biobaserad och biologiskt nedbrytbar i hav och mark. Fibern kommer att anpassas för användning i nonwoven-textilier för engångsbruk såsom jordbrukstextilier, embal…
Tjänst

Utvärdering av spinnbarhet hos nya polymera material

På RISE i Mölndal pågår forskning och utveckling av textilfibrer, med särskilt fokus på materialomställning för en hållbar utveckling. Smältspinning ställer höga krav på materialet, såsom god stabilitet i höga temperaturer och läm…
Tjänst

Våtspinning

Våtspinning är en tillverkningsprocess som används för att producera fiber från polymerer i lösning genom extrudering i ett koaguleringsbad där polymeren solidifierar och bildar fibrer. Processen benämnds som ”våt”-spinning då den…